Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Å kjenne tiden

Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo

a.k.b.norbye@sai.uio.no

Anne Katrine Brun Norbye er for tiden forsker på Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, med prosjektet «Perceptions and practices of biodiversity: A comparative perspective on summer mountain farming». Prosjektet er del av «Culture of Biodiversity: Perceptions and practices», NFR prosjektnr.: 204326. Norbye forsvarte avhandlingen «En fornemmelse av støl. Om meningsdannelse og moderne stølsliv i Hallingdal, Norge» for dr.philos graden, UiO, 2010.

Artikkelen diskuterer temporalitet i en seterkontekst. Temporalitet forstås som den konstante pendlingen mellom fortid, nåtid og framtid i nåtidige praksiser. Seterdrift har en lang historie, den er under sterkt press på grunn av rasjonalisering i landbruket, men har fått ny politisk interesse og økonomisk støtte de siste årene. Jeg argumenterer for at både konstruksjoner av fortida, og forestillinger og fantasier om framtida påvirker nåtidige holdninger og praksiser. Det er også slik at konstruksjoner av fortida kan benyttes kreativt etter ønsker for framtida. Sosiokulturell narrativteori er et sentralt teoretisk perspektiv i artikkelen og spesielt interessant fordi perspektivet integrerer temporalitet, individuelle og kollektive holdninger og praktiser.

Senses of Time

This article discusses the temporality of summer mountain farming. Temporality is understood as the constant movement between past, present and future in contemporary practice. Summer mountain farming has a long history. It is under hard pressure, but has gained new political interest and economical support in the last years. I argue that imaginations of the future have significant influences on present perceptions and practices as well as on constructions of the past. The theoretical perspective is based on social narrative theory. Narrative theory is especially interesting in the study of temporality because the perspective integrates temporality with individual and collective perceptions and practices.

Keywords: narrative theory, Norway, summer mountain farming, temporality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon