Kjære antropologer,

Vårens NAT-nummer viser norsk antropologis bredde; fremtidshåp i Uruguay og «bisnis» (business) i Melanesia. Dette er etnografisk baserte artikler som begge, på ulike måter, diskuterer samfunnsendring, og nytten av etablerte begreper og forståelsesrammer. Den første av disse artiklene, Cecilia G. Salinas artikkkel «Mellom håp og ‘hype’: Nyliberal økonomi i Uruguay» er interessant fordi den har verdifulle etnografiske bidrag, men kanskje først og fremst fordi den retter seg mot det fremvoksende fagfeltet «the anthropology of hope» som hittil ikke har vært så mye anvendt i norsk antropologi. Den neste artikkelen, forfattet av tidligere masterstudent ved Sosialantropologisk institutt ved UiO, Tom Bratrud, var fjorårets vinner av Betwixt and Between-prisen. Artikkelen «Bisnis, risriskure, sosialitet» har vært gjennom den normale fagfellerunden, og vi er svært glade for at den nå trykkes i NAT.

Vi har også en artikkel som er mer utfordrende i forhold til den etablerte antropologiske sjangeren; en artikkel om menneskerettigheter og universalisme forfattet av Ulf Johansson Dahre. Dette er et tema av stor politisk og faglig betydning, men som kanskje ikke alltid er på antropologers dagsorden. Vi håper denne artikkelen kan åpne for debatt om temaet.

Som redaktører er vi også glade for å kunne presentere to debattinnlegg. Disse henvender seg direkte til ANT-nummeret i 2012: «ANTropologiens grenseflater», hvor Marianne E. Lien, Knut G. Nustad og Gro Ween var gjesteredaktører. Som leserne av NAT er klar over, fikk ANT-miljøet i Oslo et dobbeltnummer av NAT til å vise frem sin forskning og sine betraktninger rundt ANT som analytisk verktøy. Dette har antropologer ved de ulike institusjoner lagt merke til og redaksjonen har fått flere tilbakemeldinger, både begeistrede tilrop og mer kritiske betraktinger. Vi har sluppet til to av disse kritiske stemmene her; Thorgeir Kolshus med essayet «Stokkmaur i bærebjelkene» og Halvard Vike med «ElefANT i rommet.» Det er slike debatter som utvikler oss som fagtradisjon, og det er viktig at vi åpner for dem. Det er kanskje nettopp i forbindelse med tidsskriftets temanummer at forskning innenfor et definert felt blir synlig i det norske miljøet. Dette mener vi er (enda) et godt argument for å fortsette denne tradisjonen i NAT; vi tar mer enn gjerne imot forslag til fremtidige temanumre. Dette betyr selvsagt ikke at vi først og fremst satser tematisk fremover; det vil være én utgave i året som åpner for temanummer. I hovedsak publiserer vi enkeltbidrag, som i dette nummeret. Send oss ditt!

I tråd med redaksjonens ønske om å legge til rette for debatt åpnes det i dette nummeret også for forfatterkommentarer til bokanmeldelser, i tilfeller der redaksjonen ser særlige muligheter for interessante utvekslinger mellom forfatter(e) og anmelder.

Til slutt vil vi informere om en endring i tidsskriftets redaksjonelle stab. Vår eminente redaksjonssekretær Espen Helgesen slutter i jobben og etterfølges av Wenche Iversen. Espen har gjort en beundringsverdig innsats for tidsskriftet, og vi takker for et svært godt samarbeid. Vi ønsker Wenche velkommen som ny redaksjonssekretær.

God lesning!

Annelin Eriksen og Kari Telle