Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mellom håp og «hype» – Nyliberal økonomi i Uruguay

Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

c.g.salinas@sai.uio.no

Cecilia G. Salinas er PhD-stipendiat ved Sosialantropologisk institutt, med tilknytning til Miljøendringer og bærekraftig energi (MILEN), et tverrfakultært satsingsområde ved Universitet i Oslo. Hun tok sin master i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo med oppgaven Wistful hope: Local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry. Hennes pågående doktorgradsarbeid handler om implementering av UN-REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) i Argentina. Forskningsinteressene omfatter økonomi, narrativ teori, historie, klima- og energipolitikk, naturvern og urbefolkning.

Mellom håp og «hype». Nyliberal økonomi i Uruguay

Denne artikkelen drøfter sammenhengen mellom nyliberale økonomiske reformer og begrepet håp i forhold til tremasseindustrien i Uruguay. Artikkelen er basert på en empirisk studie av etableringen av en finsk tremassefabrikk i en landsby i Uruguay. Jeg argumenterer for viktigheten av begrepet håp som analytisk verktøy i studier av kapitalisme, og understreker at håp har en narrativ struktur. Det vil si at nåtiden bindes sammen med både tidligere erfaringer og forventninger til fremtiden.

Between hope and ‘hype’: Neoliberal economy in Uruguay

In this article I discuss the relationship between neoliberal economic reforms and the concept of hope in the context of the pulp industry in Uruguay. The article is based on an empirical study of the installation of a Finnish pulp mill in a rural town in Uruguay. I will argue for the importance of the concept of hope as an analytical tool in the study of capitalism. I will stress that hope has a narrative structure, thus binding the current together with past experiences and expectations of the future.

Keywords: hope, hype, narrative, neoliberalism, progress
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon