Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

De mänskliga rättigheternas relativa universalism – Om antropologers försök att teoretisera mänskliga rättigheter

Avdeling för socialantropologi, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, Sverige

Ulf.Johansson_Dahre@soc.lu.se

Ulf Johansson Dahre är socialantropolog vid Lunds universitet. Han forskar framförallt kring ursprungsfolk och mänskliga rättigheter. Han arbetar för närvarande nu med en bok kring globaliseringens konsekvenser för mänskliga rättigheter.

Antropologer har sedan 1940-talet haft ett ambivalent förhållande till mänskliga rättigheter. Denna ambivalens är grundad på disciplinens starka tradition och förankring i kulturrelativismen, samtidigt som mänskliga rättigheter har ett otvetydigt universellt budskap. Många av dagens antropologer som intresserar sig för mänskliga rättigheter försöker överbrygga denna teoretiska klyfta. En del av dessa teoretiska ansatser är vad jag kallar för den tredje vägen-teorier. Dessa tredje vägen ansatser försöker finna en rättighetsmodell mellan universalism och relativism. Anledningen till dessa antropologiska försök är att många upplever att mänskliga rättigheter inte fungerar så bra i praktiken, att tillämpningen hindras av den ständiga diskussionen om universalism och relativism. Att försöka finna en ny medelväg ser därför inte bara önskvärt ut, utan är dessutom nödvändigt, enligt dessa nya teorier, om mänskliga rättigheter ska kunna spela någon roll i lokala sociala förhållanden. Jag kritiserar denna ansats eftersom de i allmänhet brister när de inte tillvaratar båda aspekterna. Jag menar att en relevant tredje vägen ansats bör baseras både på universalism och relativism istället för att finna en rättighetsmodell mellan dessa begrepp. Jag föreslår istället en modell som jag kallar relativ universalism. Det finns ingen social verklighet utanför universalism eller relativism på mänskliga rättighetsfältet. Tvärtom handlar det om att göra universella principerna konkreta. Modellen jag förespråkar, illustreras genom ett projekt på Borneo jag varit involverad i. Detta visar vikten av att lokal mening tillförs de universella principerna. Trots påståenden om globaliseringens moraluniversalistiska konsekvenser visar de senaste årens erfarenheter att det ständigt sker lokala tolkningar och transformeringar av mänskliga rättigheter. Detta innebär inte att mänskliga rättigheter är irrelevanta, tillämpningen sker bara på ett annat sätt än vad man kanske föreställer sig från en universalistisk horisont. Istället för att se universalism och relativism som två motpoler bör man därför se mänskliga rättigheter som en kontinuerlig social process där universella och lokala värderingar förhandlas och värderas i förhållande till varandra.

Anthropologists and the relative universality of Human Rights

Recently anthropologists have proposed a new theoretical approach, a third way, to the dilemma of implementing universal human rights in a multicultural world. This «third way» approach, it is argued, develops a theoretical middle ground between universalism and cultural relativism in the field of human rights. The reason for anthropologists to develop a theoretical third way approach to human rights is that the classical conceptual dispute between universalism and cultural relativism is sometimes seen as a barrier for global implementation of human rights. This article makes a critical outlook at this recent theoretical discussion in anthropology, arguing that there is no such middle-ground or new way between universalism and cultural relativism in the approach to human rights, neither in relation to the definition of the rights, or the implementation. This is a binary opposition that cannot be subject to an integrative compromise. Instead, the present article attempts to point the way to a human rights theory, called relative universalism of human rights. A theory which is based both on universalism and cultural relativism instead of being situated in-between. This attempt is illustrated by a shorter case-study of the human rights claims of the dayak indigenous peoples in Borneo.

Keywords: anthropology, Borneo, Human rights, relativism, universalism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon