Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Bisnis, risriskure, sosialitet – Melanesisk egalitet og pengebasert modernitet på Ahamb, Vanuatu

tombratrud@gmail.com

Tom Bratrud er sosialantropolog utdannet fra Universitetet i Oslo (2011). Masteroppgaven har tittelen «Finding ways. Community and its challenges on Ahamb, Vanuatu» og utforsker sosialt liv, dilemmaer og forhandlinger knyttet til fellesskap og konflikt i øysamfunnet Ahamb i Vanuatu. Masterprosjektet innebar også et samarbeid med Vanuatu Cultural Centre og Meteorologidepartementet i Vanuatu om å kartlegge sosiokulturelle aspekter ved naturmiljøutfordringer på og rundt Ahamb. Bratrud jobber til daglig som studierådgiver i Kulturstudier. Artikkelen i dette nummeret er basert på hans artikkel publisert i Betwixt & Between, mastergradsstudentenes årbok 2011.

Artikkelen baserer seg på litt over seks måneders feltarbeid i 2010 på ei lita øy ved navn Ahamb i republikken Vanuatu i det sørvestlige Stillehavet. Øya har litt over 600 innbyggere som livnærer seg på fiske og subsistensjordbruk i hager på den større naboøya Malakula. I artikkelen utforsker jeg de kulturelle prosessene som moderne eksterne elementer, spesielt penger, fortolkes i og forhandles gjennom. Jeg vil analysere hvordan disse prosessene kan sies å finne sted innenfor en egalitær kulturell logikk på Ahamb knyttet til øyasamfunnets gavebaserte sosialitet. Gjennom et empirisk fokus på lokale handelsaktører som forvalter flyten av penger på øya, vil jeg vise at en stadig sterkere deltagelse i en modernitet, som karakteriseres av markedsøkonomiens tendens til å underordne menneskelige forhold og skape ny og ujevnt fordelt velstand, fremkaller lokal motstand som tydeligst ses i en oppblomstring av tradisjonell trolldom. Hovedargumentet i artikkelen er at en melanesisk egalitetsform, som den man gjenkjenner på Ahamb, best kan forstås med utgangspunkt i relasjonelle verdier og praksiser knyttet til deling, gavebytte og slektskap. Jeg vil vise at i en modernitetskontekst som oppfattes som truende, kommer disse verdiene spesielt godt til uttrykk gjennom sjalusi og trolldom som reflekterer ønsker om å utjevne forskjell. Som en empirisk og analytisk oppsummering tar jeg for meg etableringen av Ahamb Business Association som en manifestering av øybefolkningens forsøk på å bygge bro mellom deres egen gavelogikk og behovet for penger som kobles til en markedsøkonomi.

Bisnis, risriskure, sociality. Melanesian egality and monetary modernity on Ahamb, Vanuatu

The article explores expressions of egality in a Melanesian island context through an analysis of the relationship between a gift-based sociality and a market economy. I show how the people of Ahamb Island’s intensified participation in a modernity characterized by capitalist modes of objectifying and subordinating human conditions evoke resistance in the form of gossip and sorcery and negotiations about the role of money and business in the community. This leads to the main argument of the article, namely that a Melanesian egality can best be identified through the relational values and practices connected with sharing, gift exchange and kinship.

Keywords: egality, gifts, money, sociality, sorcery
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon