Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

En feministisk revolusjon? – Kvinner, kvinnekamp og aktivisme i Chávez’ Venezuela

Iselin Åsedotter Strønen

Chr. Michelsen Institutt

iselin.stronen@cmi.no

Iselin Åsedotter Strønen har vært ansatt som forsker og doktorgradsstipendiat i sosialantropologi ved Chr. Michelsen Institutt i Bergen siden oktober 2008. Hun har en M.Phil i Anthropology of Development fra Universitetet i Bergen, og en mastergrad i International Journalism fra City University, London. Strønens doktorgradsavhandling er en del av det CMI-baserte internasjonale forskningsprosjektet Flammable societies. The role of oil and gas industry in the promotion of poverty reduction and social volatility.

En feministisk revolusjon?

Kvinner, kvinnekamp og aktivisme i Chávez’ Venezuela

Siden Hugo Chávez kom til makten i Venezuela i 1998, har kvinners handlingsrom og kvinners rettigheter blitt betydelig styrket. Dette har skjedd gjennom en rekke legale, institusjonelle og politiske grep, men også gjennom at kvinner har tatt et kollektivt steg inn i den offentlige sfære gjennom å delta på ulike aktivistarenaer. Med utgangspunkt i fattige kvinner i urbane grasrotbevegelser i Caracas viser denne artikkelen hvordan disse endringene har skapt grunnlaget for ny kvinneidentitet som bryter med tradisjonelle forestillinger knyttet til kvinners tilhørighet til den hjemlige sfære, samtidig som det har skapt en ny kollektiv kjønnet og politisert kvinneidentitet – la luchadora social. Samtidig argumenterer jeg for at den dominerende likestillingsdiskursen i liten grad har problematisert mer sensitive tematikker, slik som abort, seksualitet, vold og machismo som strukturerende kjønnsideologi. Tradisjonelle forestillinger knyttet til kjønn blir også blir reprodusert innenfor den nye diskursen om kvinners rolle i samfunnet. Dette gjelder særlig morsrollens status som primæridentitet for latinamerikanske kvinner. Artikkelen konkluderer med at til tross for disse begrensningene har det blitt skapt et diskursivt rom og nye sosiale og politiske praksiser som skaper grunnlag for at dominerende kjønnsrollemønstre i økende grad vil bli utfordret.

A feminist revolution? Women, women’s struggle and activism in Chávez’ Venezuela

Since Hugo Chávez came to power in Venezuela in 1998, women have played a significant and increasing role in various forms of popular mobilization and grass-roots activism. Simultaneously, their position has been strengthened through political reforms, increased public welfare and educational opportunities. This article discusses how women’s participation in social and political activism has led to a change in their identities. Also discussed are collective negotiations of the role of women in private and public life and, at the same time, the limits to change within this political paradigm as I problematize whether the new gender discourse has challenged women’s subordination and gendered images at a more substantial and structural level.

Keywords: gender, grass-roots activism, Hugo Chávez, popular movements, Venezuela, women’s activism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon