Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den ontologiske vendingen i antropologien

Jon Henrik Ziegler Remme

Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

j.h.remme@sai.uio.no

Jon Henrik Ziegler Remme har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo med avhandlingen Manifesting potentials: Animism and Pentecostalism in Ifugao, the Philippines. Remme foreleser for tiden ved Universitetet i Oslo, og jobber med tematikker knyttet til blant annet animisme, kristendom, ritualer, slektskap, kausalitet og ontologi. Remmes siste publikasjoner inkluderer blant annet «Separating encounters: Tangency in an inter-religious encounter in Ifugao, the Philippines», Anthropos (2012), «Hvordan et insektmiddel virker: Polygen og disposisjonell kausalitet», Norsk antropologisk tidsskrift (2011) og «Åndenes ontologiske transformasjon i Ifugao» (under arbeid), DIN Tidsskrift for kultur og religion.

Den ontologiske vendingen i antropologien

Begrepet ontologi har i den senere tid blitt stadig mer sentralt i antropologien, og enkelte vil hevde at det har skjedd en ontologisk vending innen faget. Denne artikkelen tar for seg den ontologiske vendingen i antropologien og viser hvordan den tilsynelatende enhetlige vendingen rommer en rekke ulike tilnærminger til ontologi. Jeg skisserer opp fire ulike retninger – den moderate retningen, den radikale, den dynamiske og til slutt den ANT-inspirerte retningen – og diskuterer forskjellene og likhetene mellom dem. Jeg viser også hvordan disse retningene springer ut fra ulike faghistoriske kilder og at de er nært knyttet til begreper som konstitutivitet og performativitet. Jeg argumenterer også for at til tross for det mangfoldet som den ontologiske vendingen inneholder, kan man finne et fellestrekk i interessen for «becoming» eller tilblivelse.

The ontological turn in anthropology

The concept of ontology has gained an increasingly prominent role in contemporary anthropological theory. While it has been argued that anthropology has gone through an «ontological turn», I argue that despite the apparent unity of the concept of a «turn», anthropologists in fact engage the concept of ontology in various ways. In this article, I identify four different approaches to ontology in anthropology which I call the moderate, the radical, the dynamical and the ANT-inspired approaches. I describe their way of dealing with ontology and discuss their similarities and differences. I also outline their theoretical antecedents and show that they are united in a common concern with processes of becoming.

Keywords: becoming, difference, ontology, theory
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon