Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Notes on fish, ponds and theory

ESRC Centre for Research on Socio-Cultural Change, The Open University, United Kingdom

j.law@open.ac.uk

John Law er professor i sosiologi ved Open University i Storbritannia, og leder ved ESRCs Centre for Socio-Cultural Change som er basert i Manchester og ved Open University. Han har skrevet om aktør-nettverk-teori, materiell semiotikk, teknologi, kunnskapsformer, natur og forskningsmetoder. Hans nyeste bok er After method: Mess in social science research. Hans forskningsinteresser omfatter tema som makt, kunnskap og virkeligheter i post-koloniale kontekster, samt menneskelige og ikke-menneskelige relasjoner.

Denne artikkelen utforsker aktør-nettverk-teori som en forskningspraksis med særlig oppmerksomhet om materiell heterogenitet, relasjoner og prosesser. Med utgangspunkt i etnografisk materiale fra lakseoppdrett, rettes fokus mot hendelsers relasjonelle karakter. Law viser hvordan slike relasjoner knytter an til ulike kontekster som inkluderer blant annet miljøforskning, statlige reguleringer, markeder og markedsforhold, og dyrevelferd. Slike relasjoner kan imidlertid spores i det uendelige, og artikkelen drøfter ulike måter å kutte nettverk i ANT-inspirerte analyser. Til slutt drøftes hvordan strategier for å kutte nettverk kan ivareta oppmerksomheten om det spesifikke som særpreger oppdrettslaks og dyr. Disse strategiene fokuserer på det som gjennom praksiser blir gjort fremmed eller annerledes, og det som viker unna, eller er vanskelig å gripe.

This paper explores actor-network theory as a form of research practice sensitive to material heterogeneities, relations, and processes. Using material from an ethnography of salmon farming, it explores the relational character of events on the farm, showing that such relations extend into different contexts that include environmental modelling, state regulations, markets and market relations, and animal welfare. Since it is possible to trace such relations indefinitely, the paper then considers various ways of «cutting the network» offered by actor-network theory. Finally it considers a series of strategies for doing so which attend to the specificities of farmed salmon and of animals. These focus on alterity and elusiveness.

Keywords: actor-network theory, ethnography, human-animal relations, nature/culture
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon