Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Natur, representasjon og performativitet i St Lucia, Sør-Afrika

Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

k.g.nustad@sai.uio.no

Knut G. Nustad er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er utdannet i Oslo og Cambridge, og har skrevet om urban politikk, postutvikling, antropologiske perspektiver på staten og miljøvern. Nustad har blant annet gitt ut Gavens makt og State formation: Anthropological perspectives (red. med Christian Krohn-Hansen), og avslutter nå arbeidet med en bok om konflikter rundt naturforståelser og landreform i Sør-Afrika.

Artikkelen baserer seg på en av retningene som har oppstått i forlengelsen av ANT, den såkalte performative tilnærmingen. Denne tilnærmingen benyttes til å studere de endrede relasjonene mellom mennesker, dyr, planter og omgivelser i Sør-Afrikas første verdensarvområde, Isimangaliso Wetland Park. Artikkelen forsøker å vise at disse relasjonene utgjør mer enn grunnlaget for ulike sosiale konstruksjoner. Relasjonene behandles som konstituerende for sett av ulike og konkurrerende virkeligheter. Den første delen av artikkelen benytter en historisk fremstilling til å beskrive de endrede relasjonene fra tidlige koloniale jaktpraksiser til dagens naturvern, mens artikkelens andre del viser utøvelsen av ulike virkeligheter i parken i dag. Gjennom å benytte begge disse tilnærmingene forsøker artikkelen å vise hvordan noen aktører synes å være i stand til å etablere sine virkeligheter, mens andre virkeligheter blir fortrengt.

Nature, representations and performativity in St Lucia, South Africa

The article experiments with one branch of ANT that seeks to overcome the problem of representationalism by using a performative approach. This approach is applied to study the changing relationships between humans, animals and flora around South Africa’s first World Heritage Site as enacted, multiple realities. Two analytical strategies are used: first, describing the transformation of earlier sets of relationships into present-day conservation natures – from hunting, through preservation of big game, to the establishment of game reserves and later their transformation into contemporary conservation natures. The second part of the article shifts ordering strategy and tells of competing enactments in and around the park today. By using both these approaches, the article seeks to address the way in which some actors seem to be able to impose their version of nature to the exclusion of other realities.

Keywords: ANT, conservation, land reform, performativity, South Africa
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon