Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mot en postkolonial hjemmeantropologi – Aktør-nettverk-teori i studier av oss selv

Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

m.e.lien@sai.uio.no

Marianne Elisabeth Lien er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser knytter seg særlig til dagligdagse fenomen i eget samfunn, som matvaner, forbruk, marketing og markeder, natur, globalisering, domestisering og lakseoppdrett. Hun har blant annet utgitt Likhetens paradokser (red. med Halvard Vike og Hilde Lidén) og Holding worlds together. Lien leder forskningsprosjektet «Newcomers to the Farm; Atlantic Salmon between the Wild and the Industrial» .

Hva er det som gjør ANT så attraktivt for enkelte antropologer, og så provoserende for andre? Og hva forteller slike ulike møter om fagets ontologiske premisser? Denne artikkelen handler om grenseflatene mellom antropologi og ANT, med særlig fokus på hjemmeantropologi. Sosialantropologien har vokst fram som studiet av «de andre» og studiet av kultur. Men kanskje har vi vært for snare til å gjøre avgrensinger som virker naturlige innenfor vår vestlige verdensanskuelse relevante, også for vår etnografiske og analytiske praksis? Inspirert av aktør-nettverk-teori og materiell semiotikk argumenterer jeg for at vi gjennom en sterkere betoning av performativitet og ontologisk multiplisitet kan bidra til å gjøre antropologien like skarpskodd i studiet av «oss selv» som i studiet av «de andre».

Towards a postcolonial anthropology at home: Actor-network theory in studies of ourselves

What is it that makes ANT so attractive for some anthropologists and so provocative for others? And what can encounters between ANT and anthropology reveal about the ontological foundations of our discipline? This article explores the interface between anthropology and ANT with a special focus on anthropology at home. Social anthropology found its niche in studies of «the other» and of «culture». This article suggests that the ontological orderings that seem self-evident to those who share a Euro-American background have played a key role in defining the ethnographic and analytical practice of anthropology as well. The result is an anthropology which is in some ways deeply ethnocentric, and not sufficiently prepared to tackle contemporary challenges. Inspired by Actor-network theory and material semiotics, the article argues for an approach that seeks to encompass performativity and ontological multiplicity. By drawing on insights from ANT, anthropology may become as suitable for studies of «ourselves» as it has been in studies of «the other».

Keywords: actor-network theory, anthropology at home, context, performativity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon