Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan studere natur «etter natur» – Padder og paddefolk i Kimberley

Sosialantropologisk institutt, Universitet i Oslo

jonrnyquist@gmail.com

Jon Rasmus Nyquist er masterstudent ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har gjort feltarbeid i en naturvernorganisasjon i Kimberley-regionen i Nord-Vest Australia for masteroppgaven som handler om kompleksitetene forbundet med den introduserte cane toad med fokus på natur i endring, konflikter rundt kontroll og relasjoner mellom mennesker og dyr.

Det har blitt en rutinesak i deler av antropologien å avskrive dikotomien mellom natur og kultur, og mange leder nå faget i nye retninger. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at dikotomien er basert på to grunnantagelser, humanisme og representasjonalisme, og utforsker hva det må innebære å studere naturpraksiser uten disse antagelsene. Å si at vi er i en periode «etter natur» innebærer at verken natur eller kultur lenger er selvsagte ontologiske kategorier og ikke kategorisk adskilt. Videre presenterer jeg trender mot å se for seg analyse som en sidelengs prosess, hvor det ikke tas for gitt at det finnes to nivåer av virkelighet. Jeg argumenterer så for en tilnærming til naturpraksiser basert på konsepter som «hybriditet» og «naturkultur». Empiri fra feltarbeid hos en organisasjon som driver med kontroll av den introduserte cane toad i Nordvest-Australia vil brukes til å vise noen retninger for analyse og noen analytiske grep innenfor et ikke-dualistisk rammeverk. Slike rammeverk inviterer til å se på mennesker som mer enn mennesker, med fokus på relasjoner til ting og til andre arter, og på representasjoner i lys av hvordan de er konstituert og hva de gjør. En beskrivelse av en «toadbust» vil vise mennesker og padders sammenvevde tilblivelse, og en beskrivelse av en «toad talk» vil eksemplifisere representasjoner som praksis og som relasjonelle ansamlinger.

How to study nature «after nature»: People and toads in the Kimberley

It has become routine in the anthropological literature on nature to dismiss the dichotomy between nature and culture. But what is actually entailed in such a dismissal? I will in the following argue for an approach to nature based on the concepts of «hybridity» and «natureculture». I will explore what is entailed in truly denying ontological dualism, and suggest some strategies and analytical tools for an anthropology «after nature». I will also present a couple of empirical vignettes from my fieldwork with an environmental organization in the Kimberley region of Western Australia that exemplify posthuman humans and non-representationalist representations.

Keywords: actor-network theory, natureculture, non-representationalism, posthumanism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon