Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fortolkning og formidling – En komparativ studie av bildetolktjenester

Forskningsstiftelsen Fafo og Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

hilde.haualand@fafo.no

Hilde Haualand er sosialantropolog (cand.polit 2001, PhD 2012, Universitetet i Oslo), og forsker ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Tidligere forskningsprosjekter inkluderer blant annet døves transnasjonale nettverk og levekårsundersøkelser blant marginaliserte grupper av funksjonshemmede. I den artikkelbaserte doktoravhandlingen Interpreting ideals and relaying rights har hun sett på bruk og implementering av en liknende teknologi (bildetolking) i tre ulike politiske og sosiale kontekster.

Bildetolktjenesten – en tjeneste som formidler samtaler mellom tegnspråklige og talespråklige ved hjelp av bildetelefoner og tolker – tilbys i stadig flere land. I selve øyeblikket tjenesten utføres eller leveres er den påfallende lik uavhengig av politisk og sosial kontekst. En sammenliknende studie viser dog at den er organisert og finansiert ulikt, og tjener vidt forskjellige politiske formål i ulike land. Artikkelen viser hvordan ANT har vært et nyttig redskap for å sammenlikne tjenestene, uten å samtidig miste grepet om hver enkelt tjenestes egenart. Mens tjenesten er definert som en telekommunikasjonstjeneste og betraktes som en borgerrettighet i USA, er den en tjeneste for å øke tilgjengeligheten til samfunnet gjennom telekommunikasjonsteknologi i Sverige, mens den i Norge er definert som en utvidelse av den statlige tegnspråktolketjenesten. Ved å trekke inn ANT-inspirerte begreper som distribuert handlingskraft, sosiotekniske systemer og skript, ble det laget et grunnlag for å sammenlikne tjenestene på tvers av ulike systemer. I artikkelen vises det også hvordan ANT var nyttig for å skape et fremmedgjørende blikk på teknologier som til dels var og er velkjent for antropologen, og disse teknologienes plass i nettverk av menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Avslutningsvis argumenteres det for at det er behov for flere antropologiske studier av moderne (velferds-)stater med et eksplisitt komparativt formål, og at slike studier er et viktig supplement til sammenliknende studier gjennomført av andre fagdisipliner.

Relaying rights. A comparative study of video interpreting services

The article discusses how ANT has been fruitful in the analysis and comparison of a service that appears the same across different countries, but distribute widely different rights, opportunities and roles to the involved actors. The video interpreting service, which is targeted primarily at people who use sign language in the US, Sweden and Norway, serves widely different political goals in the same countries. By pulling in concepts from ANT, like agency, sociotechnical systems and script, a foundation for comparing the video interpreting services across various countries is established. In the concluding discussion, it is argued that anthropological studies should provide an important supplement to the industry of transnational comparative studies primarily conducted by other social science disciplines.

Keywords: actor-network theory, comparison, disability, video interpreting, welfare services
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon