Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma

Arbeidsforskningsinstituttet

gudrun.rudningen@afi.no

Gudrun Rudningen er utdannet visuell antropolog ved Goldsmiths College, London og har jobbet som forsker ved SINTEF, avdeling for innovasjon og virksomhetsutvikling. Hun vil jobbe som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet fra og med september 2012. Gudrun har jobbet med kreativitet og kollektive idéprosesser i organisasjoner, med vekt på utvikling og eksperimentering med visuelle metoder.

Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo og Arbeidsforskningsinstituttet

aina.hagen@afi.no

Aina Landsverk Hagen er doktorgradsstipendiat på Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo og har jobbet som forsker ved SINTEF, avdeling for innovasjon og virksomhetsutvikling. Hennes doktorgradsprosjekt er et sammenlignende studie av to avdelinger i et norsk arkitektfirma med stor internasjonal suksess, med fokus på kreative arbeidsprosesser, materialitet og teknologi. Hun jobber som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet.

Arkitekter jobber med materialitet og temporalitet i sin daglige jakt på sterke konsepter for bygg og landskap. I denne artikkelen ser vi på en kreativ prosess der det oppsto store uenigheter om når og hvordan en 3D-modell skulle introduseres i teamet. For arkitektene er objektets evne til å «låse» ideer potensielt farlig for den kreative prosessen. Vi argumenterer for at dette synet på tings agens er knyttet til en «black boxing» av 3D-teknologi, og at en tilnærming inspirert av aktør-nettverk-teori, der objekter blir sett på som flytende og flerfoldige, vil kunne konfrontere både arkitekters og antropologers syn på materialitet i arbeidsprosesser, som noe man tar for gitt.

The premier line: The power of materiality in a Norwegian architect company

Architects engage with materiality and temporality in their daily pursuit of strong concepts for built environments. In this article we look at a particular creative process where the disagreements on when and how a 3D model should be introduced into the group process are mounting. We first of all argue that the architect’s perception of an object’s ability to solidify ideas, thus conceived as being potentially dangerous for the creative process, is connected to a «black boxing» of 3D technology. Secondly, that an approach inspired by actor-network theories where objects are seen as fluid and multiple confront both architect’s and anthropologist’s view of materiality as something taken-for-granted in work processes.

Keywords: architecture, creativity, ideas, material culture, organizations, work practices
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon