Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Varianter av vest-europeiske statsformasjoner – Utkast til en historisk antropologi

Halvard Vike er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har interessert seg spesielt for antropologiske perspektiver på politikk, formelle organisasjoner, språk og historisk endring. Han har vært leder av Norsk Antropologisk Forening i to perioder fram til 2009.

  • Side: 126-142
  • Publisert på Idunn: 2012-05-22
  • Publisert: 2012-05-22

Varianter av vest-europeiske statsformasjoner Utkast til en historisk antropologi

For å overvinne teleologien, evolusjonismen og den forvirrende og komplekse rollen normative forståelsesmodeller har fått i studiet av vest-europeiske stater, trenger vi en historisk orientert antropologi. Det er ikke urimelig å anta at forskjellene mellom ulike europeiske statsutviklingscenarier faktisk er større enn det som ofte antas, at retningen, takten og måten de endrer seg på kan være svært ulik, og at både årsakene til – og de mulige konsekvensene av dette – i for liten grad er erkjent. Den historiske institusjonalismen trenger en kulturanalytisk verktøykasse som mer presist kan identifisere mekanismer for endring, forklare hvordan og hvorfor spesifikke relasjonelle prosesser og former institusjonaliseres, og hvilke implikasjoner dette har, for eksempel for måten «politisk kultur» formes over lange tidsspenn. I denne artikkelen tar jeg spesielt for meg spørsmålet om hva som kjennetegner statsformasjon og maktdynamikk i de nordiske landene, og hevder at det er en nær sammenheng mellom egalitarianisme, lokal institusjonalisering av sosiale former, kontroll over statsmakten – og utviklingen av velferdsstatene i moderne tid. De nordiske velferdsstatene er i usedvanlig høy grad formet av begjæret etter individuell autonomi, som i samtidens velferdspolitikk realiseres som universalisme. I historisk lys er konsekvensene svært interessante. «Statsdrevet individualisme» er blitt en dominerende sosial form som gjør distinksjonen mellom «stat» og «(sivil)samfunn» lite meningsfull, og forestillingen om at individuell frihet er lik frihet fra staten synes anakronistisk. Det er også signifikant at en betydelig del av befolkningen er «frikjøpt» av staten fra de fleste former for personlige og markedsbaserte avhengighetsrelasjoner.

Variants of Western European state formations

In this article I argue for a historically oriented anthropology of Western European state formation. Assuming that there are highly significant, perhaps partly unacknowledged, differences between scenarios of state formation in Europe, our ability to explain them may depend on systematic attention being given to the way in which specific social forms are institutionalized in the state. The Nordic countries are particularly interesting in this sense; here, some general dynamics in the development of Western European states have played out in a way that has led to a particularly ambitious type of democratic state capitalism. One key characteristic of this type of state is that its expansive welfare policies have freed a substantial proportion of the population from market and personal dependency, thereby fundamentally blurring the boundaries between «the state» and civil society and generating a form of «statist individualism» that promotes a particular idea of freedom: not freedom from the state, but rather freedom as (individual) rights to more and better state services. Historically, it may seem that the growth of the welfare state is closely related to the existence of strong local political institutions, which have limited the autonomy of state elites. Furthermore, its growth seems to be heavily influenced by the egalitarian social structure of voluntary organizations as well as by the ethos of individual autonomy which underlies them. In the article I try to spell out the dynamics of this, how – in general terms – the particular historical trajectory leading to this form of state actually took place, and what it may take to explain it.

Keywords: historical anthropology, political culture, institutionalization, Norden, welfare states, statist individualism, egalitarianism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon