Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Å danse fra Peru til Spania – Sosial differensiering i et migrasjonsperspektiv

Hanne Grimsrud er utdannet sosialantropolog fra Universitet i Oslo (2010), med masteroppgaven: «Con Tapas de Ceviche y Choclo. Differensieringsprosesser og kulturelle praksiser blant peruanere i Madrid». Hun har en bachelorgrad i utviklingsstudier og et årsstudium i spansk- og latinamerikastudier fra Universitet i Bergen. Hun startet høsten 2010 som førstekonsulent i oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Artikkelen i Norsk antropologisk tidsskrift er basert på hennes artikkel publisert i Betwixt & between, mastergradsstudentenes årbok 2010.

Å danse fra Peru til Spania Sosial differensiering i et migrasjonsperspektiv

Det er cirka 100 000 peruanere som bor i Madrid, Spanias hovedstad. De har emigrert fra Peru på ulike tidspunkt, med ulike forventninger og fra ulike sosiokulturelle posisjoner i det peruanske samfunnet. Denne artikkelen er basert på data samlet inn i løpet av et halvt års feltarbeid blant peruanske kulturforeninger i Madrid våren 2009. Jeg undersøker differensieringsprosesser blant peruanere i Madrid forklart ut i fra deres forestillinger om og bruk av peruansk kultur. Jeg ser hvordan peruansk dans får nye betydninger i en spansk kontekst, hvordan peruanere bruker dans for å vise frem en mangfoldig og autentisk kultur, eller hvordan dans kan være med på å skape en følelse av tilhørighet til en gruppe. Peruanerne tilpasser seg nye maktkontekster, og de utfordrer kategorier som «immigrant fra den tredje verden» gjennom kulturelle praksiser. Alle prøver å finne seg til rette i det spanske samfunnet, og forskjellige strategier og forhandlingsmetoder søker etter kulturell legitimitet og sosial anerkjennelse. For peruanere er betydningen av peruansk dans og hva de ønsker å oppnå med den forskjellig. Mine funn er hovedsakelig at jo høyere klasse, jo mer ønsker peruanerne å vise Madrids befolkning det «beste» av peruansk kultur, mens for dem fra de lavere klassene er det viktigere å tilhøre en gruppe og videreføre kulturelle praksiser. Jeg hevder i denne artikkelen at selv om de deler et symbol – peruansk dans – betyr ikke det nødvendigvis at de deler dens mening.

Peruvian dance in a Spanish context. Social differentiation in an immigration perspective

There are about 100 000 Peruvians living in the capital of Spain. They have emigrated from Peru at different times, with different expectations and from different sociocultural and economic positions in Peruvian society. This article is based on six months of fieldwork among various Peruvian cultural associations in Madrid in spring 2009. The article focuses on social differentiations among Peruvians explained by their different representation of Peruvian culture. Peruvian dance changes importance and meanings in a new context. I find that some Peruvians identify with a manifold and authentic culture, while others seek affiliation and membership to different dance groups. Peruvians adjust to new relations of power in Spanish society, and they challenge negative categories such as «immigrant from the third world» through cultural practices. With different strategies and methods of negotiation they seek cultural legitimacy and social recognition.

Keywords: Peru, Spain, migration, social inequality, culture
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon