Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Over kulturkløften

Utgangspunktet for denne teksten er Wittgensteins andekanin, en figur som vekselvis framviser en and eller en kanin alt etter hvor eller hvordan man fester blikket. Begge figurer er like «sanne», og denne ande-kaninen kan stå som et merke over mye av Thomas Hylland Eriksens brobyggervirksomhet over diverse faglige kulturkløfter. Som en ekte intellektuell i ordets beste forstand, unngår THE dogmatiske posisjoner, og har som utgangspunkt at det er mer av «både-og» enn «enten-eller» her i verden. Dette er også fram-tredende i hans diskusjon av natur versus kultur, og THE kan nok ha et ambivalent syn på hva naturviten-skapen kan bidra med i komplekse spørsmål om menneske og samfunn, men han er definitivt ikke avvisende til dens betydning. Han har en faglig oversikt som er ganske unik innen begge kulturer, noe som setter hans holistiske prosjekt i en særstilling.

The following text has Wittenstein’s duckrabbit as its point of departure for a discussion of Thomas Hylland Eriksen’s (THE) merits and role in building bridges between «the two cultures». This figure, used among others within Gestalt psychology, depicts either a duck or a rabbit. The point is that only one of the animals can be perceived at a time, yet neither of them is more «true» than the other. Being a true intellectual THE avoids dogmatic positions by realizing that there may be both ducks and rabbits hidden in complex topics – like the nature-nurture issue. Yet THE is not a strong proponent of simple biological explanation, he has indeed read the primary literature from both cultures and is thus better equipped with a holistic perspective than most of us.

Keywords: duckrabbit, holism, nature-nurture, cross-disciplinarity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon