Dette nummeret er i sin helhet viet en feiring av, og en dialog med arbeidene til, Thomas Hylland Eriksen. I anledning hans 50-årsdag har Universitetsforlaget inngått et samarbeid med NAT-redaksjonen og de to initiativtagerne Sharam Alghasi og Iver B. Neumann om å lage et festskrift til Hylland Eriksen. Norsk antropologisk tidsskrift er som kjent tilgjengelig via databasen Idunn, og det er grunn til å anta at en tidsskriftsutgivelse (i større grad enn en bokutgave) vil komme til å være noe varig, en bruksgjenstand. Det er i hvert fall et ønske fra alle bidragsyterne til dette nummeret, både i redaksjonen, i Universitetsforlaget og forfatterne at jubilanten får et festskrift som står i stil med hans lett tilgjengelige formidlingsform!

Redaksjonen i Oslo vil også benytte anledningen til å takke for seg, og å ønske den påtropp-ende redaksjonen i Bergen velkommen! Annelin Eriksen og Kari Telle tar over det redaksjonelle ansvaret for tidsskriftet fra neste nummer, og med seg på laget har de redaksjonssekretær -Espen Helgesen.

Fagevalueringen av sosialantropologien i Norge pekte på noe som vi alle vet, men som ikke kan sies for ofte: Norsk antropologisk tidsskrift spiller en vesentlig rolle i norsk antropologisk publisering. Denne rollen består av flere viktige faktorer: Tidsskriftet er vårt eneste felles faglige forum for skriftlig debatt og det utgjør en arena for meningsutveksling – men det er også et middel til å utvikle det norske fagspråket. I tillegg er tidsskriftet vårt en kanal for publisering av empirisk basert etnografisk forskning, for førstegangspubliserende og for seniorer i faget.

Vi vil takke alle bidragsytere og støttespillere i vår redaksjonsperiode, og ønske alle lykke til med arbeidet videre!

God lesning!

Ingjerd Hoëm og Christian Krohn-Hansen