Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Øyeblikkets historie – Om antropologiske og historiske tider

Helge Jordheim, doktorgrad i tysk litteratur, UiO. For tiden faglig leder for det tverrfaglige forskningsprogrammet KULTRANS samme sted. Har publisert en rekke arbeider om historieteori og historiografi nasjonalt og internasjonalt, oftest i tilknytning til Reinhart -Koselleck og begrepshistorien. Han har i tillegg utgitt flere bøker om humanioras vitenskapsteori.

This article discusses the ideas of the moment, the present, synchronicity and non-synchronicity in historio-graphical and anthropological literature, departing from THE’s two books The tyranny of the moment (2001) and Globalization (2007). Drawing on a broad range of philosophical and theoretical literature, from Augustin to Reinhart Koselleck, it seeks to map out the challenges raised by different ideas of the present. In this way the article wants to contribute to an ongoing exchange between history and anthropology on how to deal with time and modernity, suggesting that the traditional, and inherently modern idea of diachronic and often discontinuous history should be reframed within a theory of historicity, in terms of a theory of the synchronicity of the non-synchronous.

Keywords: the present, synchronicity, historicity, history, temporality

Artikkelen drøfter teorier om øyeblikket, nået, samtidighet og usamtidighet i historiografisk og antropologisk litteratur, med utgangspunkt i THEs to bøker Øyeblikkets tyranni (2001) og Globalization (2007). I diskusjon med en rekke filosofiske og teoretiske verk, fra Augustin til Reinhart Koselleck, forsøker den å kartlegge noen av de utfordringer som følger med forskjellige ideer om øyeblikket. Artikkelen skal leses som et bidrag til en pågående utveksling mellom -historie og antropologi omkring spørsmål knyttet til temporalitet og modernitet. Mer spesifikt tar den til orde for at den tradisjonelle og fundamentalt moderne forestillingen om en lineær og diakron historie skal utvides med en teori om historisitet, i form av en -teori om det samtidiges usamtidighet.

Keywords: the present, synchronicity, historicity, history, temporality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon