Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Er dere i slekt? – Om slektskap og genetisk veiledning blant pakistansknorske familier

Torunn Arntsen Sajjad er sosialantropolog og forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), Oslo universitets-sykehus, Ullevål. Hun har tidligere vært forsker ved Seksjon for -medisinsk antropologi, Universitetet i Oslo, og har doktorgrad -derfra om genetisk veiledning av pakistansknorske familier (2011). Hun har gjennomført mange studier blant pakistanere. Sajjad har spesielt jobbet med problemstillinger knyttet til krysskulturell kommunikasjon, minoritetshelse og forhold for funksjonshemmede/-habilitering/rehabilitering, og har bl.a. skrevet boken Innvandrere med funksjonshemmede barn i møte med tjenesteapparatet (2000), og sammen med Thomas Hylland Eriksen, Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge (2011, 5. utgave).

Artikkelen handler om hvordan slektskap og arv forstås og praktiseres i en pakistansknorsk kontekst, og hvordan slektskap er en del av generell og foster-medisinsk genetisk veiledning. Den baserer seg på en studie av 35 pakistansknorske par som fikk veiledning ved to sykehus over en to-årsperiode, der jeg bl.a. -observerte veiledningene og senere intervjuet parene og legene, i tillegg til at jeg fulgte familier over tid og tilbrakte mye tid i Pakistan. De fleste av parene hadde opplevd reproduktive hendelser som spontanaborter, barn med en medfødt og/eller arvelig sykdom eller å miste slike barn. Seks par er ikke slektninger slik de oppfatter slektskap, mens jeg forstår parene dithen at to av dem er biologiske slektninger, slik som vist i innledningseksemplet. Hvem en er gift med og biologiske relasjoner mellom ektefellene, kan ha betydning for veiledningen, fordi risiko fra legens perspektiv bl.a. knyttes til slektskap ved recessivt arvelige tilstander. Biologi er imidlertid bare én av flere måter slektskap og arv kan forstås på bakgrunn av. I artikkelen viser jeg derfor hvordan det blir stilt spørsmål om slektskap mellom ektefeller, og at måten å spørre på ikke nødvendigvis avstedkommer et svar de medisinske genetikerne (legene) kan stole på at er riktig.

Questions about kinship relations between parents are important in genetic counseling. The article shows how Pakistani-Norwegians understand and practice kinship and how they understand inheritance. The article is based on a study among 35 Pakistani-Norwegian couples and 19 medical geneticists during 19 months of general and prenatal genetic counseling in two hospitals in Oslo, Norway. In the article I give examples of how questions about kinship relations between parents are asked without informing the patients that the questions are all about biological relations. However, biology is one way amongst others to understand kinship. Therefore, the doctors cannot rely on the patients’ answers when they ask about kinship the way they do.

Keywords: kinship, Pakistani-Norwegians, genetic counseling, doctor-patient communication
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon