Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet

Anne Hege Grung er teolog og var i perioden 2006–2010 Ph.D-stipendiat ved Culcom. Hun disputerte i 2011 på avhandlingen Gender justice in Muslim-Christian readings. Grung er p.t. ansatt ved Sosialantropologisk institutt som forsker tilknyttet prosjektet «Inclusion and exclusion in the suburb». Hun har publisert en rekke artikler om dialog, religion og kjønn.

Oddbjørn Leirvik er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var medlem av den sentrale forskergruppa i Culcom og leder fra 2011 UiOs tverr-fakultære forsk-ningsområde «Religion i pluralistiske samfunn» (PluRel). Han har publisert en rekke artikler og bøker om inter-religiøse relasjoner, for eksempel Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? (2006) og Religionspluralisme. Mangfold, konflikt og dialog i Norge (2. utg. 2010).

Artikkelen presenterer fenomenet religionsdialog i en norsk kontekst, med tanke på dens innhold så vel som dens filosofiske basis. Hovedspørsmålet er hvordan religionsdialogen kan forstås i lys av identitets-politikk og kulturell kompleksitet (jf. Thomas Hylland Eriksens bruk av begrepet). Artikkelen konstaterer at kristen-muslimsk dialog i Norge beveger seg mellom å forsvare religiøse grupperettigheter, og samtidig adressere spørsmål som gjelder individenes integritet. Artikkelen viser at den institusjonaliserte kristen-muslimske dialogen i Norge vanskelig kan sies å «forhandle bort» sentrale verdier. Den har tvert imot adressert kontroversielle spørsmål i krysningspunktet mellom individuelle og gruppebaserte rettigheter. Konkluderende blir fenomenet religionsdialog diskutert i lys av ulike forståelser av forskjellighet.

The article presents the phenomenon of inter-religious dialogue in a Norwegian context, its practical content and philosophical basis. The main question is how inter-religious dialogue relates to identity politics and cultural complexity (cf. Thomas Hylland Eriksen’s conceptual use of the latter term). The article notes that Christian-Muslim dialogue in Norway moves between addressing religious groups’ interests on the one hand and matters of concern connected to the integrity of individuals on the other. The article shows that far from being a harmonizing practice that may ‘negotiate away’ crucial values, institutionalized Muslim-Christian dialogue in Norway has addressed controversial issues at the intersection between individual and group-based rights. In the concluding paragraph, the phenomenon of interreligious dialogue is discussed in relation to various conceptions of difference.

Keywords: inter-religious dialogue, philosophies of dialogue, identity politics, cultural complexity, individual and group rights
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon