Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fefo, reinsdyr og andre vederstyggeligheter – Om urfolk, staten og finnmarkingene

Kjell Olsen er ansatt som professor i kulturfag ved Høgskolen i Finnmark. Dr.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen.

  • Side: 116-132
  • Publisert på Idunn: 2011-09-23
  • Publisert: 2011-09-23

Denne artikkelen analyserer en lokalavis i Vest-Finnmark sin fremstilling av tre saker knyttet til den norske stats samepolitikk. Analysen av sakene, to knyttet til Finnmarkseiendommen og én til forskrifter om reinbeite, tar utgangspunkt i troen på at lokalaviser kan gi en forståelse av en lokal diskurs. Slik lokalavisen fremstiller disse sakene, må de forstås innen rammene av gamle konfliktmønstre og identitetsmessige skillelinjer i fylket. Det som imidlertid er nytt, er ikke bare at slike gamle kulturelle temaer nå møter nye institusjoner innen den norske stats politiske virksomhet. Slike saker figurerer også innen rammene av nye generelle trekk ved statlige praksiser som kan forstås som neoliberale styringsformer. Især denne siste endringen i hvordan staten fremtrer i fylket og organiserer sin relasjon til en urbefolkning, er med på å prege den lokale diskursen og organisere denne langs skillelinjer som ikke nødvendigvis har utgangspunkt i etniske forskjeller. På et lokalt nivå må diskursen om den norske stats politisk-institusjonelle relasjon til det samiske samfunn, forstås som at den skaper ulike og skiftende grupper innen og mellom disse kategoriene som på forskjellig måte erfarer de ofte motstridende praksiser som utføres i statens navn, både innen urfolkspolitikken og den generelle politiske virksomhet.

Fefo, reindeers, and other abominations: On indigenous peoples, the State and local community in Finnmark.

This article analyses the local discourse in Alta, Western Finnmark, on the relationship between the indigenous Sámi population and the Norwegian State. Using the coverage of the local newspaper as a data material, I argue that the conflict found in local discourse can be understood as a continuation of old conflicts framed by new institutional practices. These practices sometimes relate to new institutions but might also be understood inside the frame of a general turn to neoliberal administrative-economical practices that the citizens experience and encounter in different ways. These practices that in some fields materialize the relationship between the state and the indigenous minority create division lines in local communities that not foremost can be understood as ethnic.

Keywords: Sámi, the state, local discourse, neoliberalism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon