Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Savnet av mor – i Moldova – Arbeidsmigrasjon, kjønn og omsorg i komparativt lys

Elisabeth L’orange Fürst er professor ved sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad fra Sosiologisk institutt ved samme universitet, og hennes forskning har hele tiden vært tverrfaglig orientert. Doktorarbeidet ble publisert med boken Mat – et annet språk. Rasjonalitet, kropp og kvinnelighet (Pax Forlag 1995). Hennes siste forskningsarbeid var et multitemporært feltarbeid i Moldova som munnet ut i en bok om fire generasjoner kvinners livshistorier og samspillet mellom hverdagsliv og makroforhold. Den heter Hva skal vi med frihet? Fortellinger fra Moldova før, under og etter Sovjetunionen (Abstrakt forlag 2009).

  • Side: 86-100
  • Publisert på Idunn: 2011-09-23
  • Publisert: 2011-09-23

I postsovjetisk Moldova er myndigheter og folk flest bekymret for dagens situasjon, der foreldre migrerer til utlandet for å finne arbeid mens de lar barna være igjen hjemme. Samtaler med unge landsbyjenter hvis mødre hadde jobbet i utlandet i mange år viste at det var bestemødrene som tok seg av dem, og at dette var i tråd med gammel storfamilietradisjon. Fedrene, om de var hos barna i begynnelsen, hadde det med å forsvinne ut av bildet etter hvert. Det ble oppfattet som ganske vanlig. Uttalelser om at «mor er best», både fra jentene selv og andre, førte meg til komparative refleksjoner rundt den moldovske diskursen om moderskap og kjønn og den tilsvarende norske. Dette ledet videre til refleksjoner rundt den norske likestillingsdiskursen, især den som fremmes av dagens regjering, så vel som deler av norsk kvinneforskning. Her fokuserer jeg spesielt på begrepet «likhet» i kjønnssammenheng. Jeg hevder at det representerer en språklig fattigdom som blir utilfredsstillende da det blir uklart om likhet forstås som likeverd (equal vs. unequal) eller makenhet (sameness vs. difference). Dette leder meg videre til noen resonnementer angående begrepet omsorgsrasjonalitet og spørsmål rundt mor og far i relasjon til omsorgsarbeid.

Missing mother – in Moldova. Work migration, gender and care in a comparative perspective

In postsoviet Moldova authorities as well as people in general are much worried about the new situation of parents leaving their children at home as they have to find work abroad to sustain their life. Conversations with young village girls whose mothers had left several years ago indicated that grandparents took care of them in line with old traditions, while fathers seemed to fade away. Statements like «mother is best» lead me to compare the current Moldovan discourse on motherhood and gender with the Norwegian ditto. This leads me to arguments about the Norwegian concepts of equal versus unequal, same versus different in relation to gender. It also leads me to reflections about the concept of a rationality of care.

Keywords: Moldova, migration, gender, care, family
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon