Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Vi investerer i opplevelser»: En analyse av innflytteres fortellinger om mobilitet, flerstedstilknytning og hverdagstrivsel på to steder i Finnmark

Mai Camilla Munkejord (1977) er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Tromsø (2002), og disputerte for ph.d.-graden i kulturforståelse og samfunnsplanlegging ved samme sted høsten 2009 med avhandlingen «Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark». Hun har publisert artikler i blant annet Sociologia Ruralis, Sosiologisk tidsskrift, PLAN – tidsskrift for samfunnsplanlegging og Tidsskrift for kulturanalyse

Kjell Olsen (1961) er ansatt som førsteamanuensis i kulturfag ved Høgskolen i Finnmark, er dr.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, og har publisert en lang rekke artikler om temaer som identitet, etnisitet, turisme og kulturarv i norske og internasjonale tidsskrift.

  • Side: 4-17
  • Publisert på Idunn: 2011-05-30
  • Publisert: 2011-05-30

Denne artikkelen tar utgangspunkt i en studie om innflyttere på to steder i Finnmark, Vadsø og Havøysund. Som del av et femmåneders feltarbeid i 2005, ble 25 kvinner og 25 menn fra 31 innflytterhushold intervjuet om bostedsvalg og hverdagsliv i nord. Et betydningsfullt aspekt ved informantenes fortellinger handler om mobilitet og flerstedstilknytning. Noen knytter og vedlikeholder relasjoner med venner og slektninger bosatt ulike steder i verden via nyere kommunikasjonsteknologi, mens andre praktiserer en flerstedstilknytning gjennom en utstrakt reisevirksomhet. Artikkelen argumenterer for at feriereiser og kommunikasjonsteknologi er viktige faktorer for å forstå hvordan folk knyttes til steder. Slike globale prosesser som mobilitet er av enkelte teoretikere beskrevet som medvirkende til at bosted i dagens samfunn er i ferd med å miste betydning i folks hverdagsliv. I stedet argumenteres det for relevansen av et antropologisk perspektiv der steder ikke oppfattes som en avgrenset geografisk enhet, men som relasjonelle enheter der globale prosessers betydning for stedstilknytning må analyseres empirisk i en konkret kontekst.

«We invest in experiences»: An analysis of in-migrants’ narratives on mobility and well-being in the north

This paper draws on a study of in-migrants in two places in northernmost Norway; Vadsø and Havøysund. In 2005, five months of fieldwork was done, and 25 women and 25 men from 31 in-migrant households were interviewed on why they chose to move to Finnmark, and how they live and perceive their (new) everyday life. An important dimension of the in-migrants’ narratives concerns different forms of mobility such as travelling and the use of new communication technology. Inspired by theorists such as Ottar Brox, Karen Fog Olwig and Doreen Massey, this paper analyses such mobile practices within a relational and dynamic place perspective. The paper indicates that mobilities are strengthening place attachment in the north among our informants. Hence, the paper argues that in order to understand the effects of global processes, such as mobilities, they should be analysed as embedded in specific local, cultural and social contexts and among specific social actors.

mobility | relational places | place attachment | in-migrants | Finnmark

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon