Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Det står i Koranen»: Familieforpliktelser overfor eldre i pakistanske familier

Bjørg Moen er sosialantropolog og seniorforsker på NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Hun har skrevet doktoravhandling om kvinner og relasjoner mellom generasjoner i norsk-pakistanske familier, og gjennomført flere studier om eldre med innvandrerbakgrunn og forventninger til en alderdom i Norge.

Tema for denne artikkelen er hvordan pakistanske familier kombinerer familietradisjoner og forpliktelser for eldre pleietrengende familiemedlemmer med et moderne familieliv og det norske velferdssamfunnet. Folk som emigrerte fra Pakistan på slutten av 60- og 70-tallet begynner å eldes. Mange eldre har forventninger til at sønner eller døtre og deres familie påtar seg ansvaret for dem i alderdommen, og voksne sønner og svigerdøtre opplever dette som forpliktelende gjenytelser til sine foreldre/svigerforeldre. Barn sosialiseres til et kollektivt ansvar for sine familiemedlemmer. Dette kan betegnes som en generasjonskontrakt; det er en moralsk kontrakt for sosiale og økonomiske bytterelasjoner i familier. Bradd Shore har utviklet begreper for et hierarki av skjemaer og kulturelle modeller, der dominant skjema (foundational schema) er øverst i hierarkiet. Underlagt dette skjemaet er et sett av kulturelle modeller som står i relasjon til hverandre. Shores begrep dominant skjema er en dekkende beskrivelse av generasjonskontrakten. Det er to kulturelle modeller for familieresiprositet eller familiepraksiser som har utkrystallisert seg i dette studiet, og som omfattes av generasjonskontrakten. Den ene kulturelle modellen viser til hvordan familiepraksiser omformes og tilpasses et sykehjem. Gjennom lukter, lyder, mat og familiens tilstedeværelse blir en pakistansk far/svigerfars rom på sykehjemmet gradvis omdannet til et »pakistansk hjem». Den andre kulturelle modellen refererer til omsorg for pakistanske eldre foreldre/svigerforeldre i hjemmet, der arbeidsoppgavene deles mellom familiemedlemmene og offentlige hjemmetjenester.

Family obligations as regards elders in -Pakistani families

The topic of this article is how Pakistani family practices and obligations towards elders can be coordinated with a family life in Norway. Many families now consist of three generations, and sons and daughters-in-law are responsible for the sons’ aging parents. This is regarded as obligations, and can be described as a generational contract. The families introduced in this study respond to the generational contract, but with different practices. Two cultural models for family reciprocity have crystallized; one is a cultural model of family obligations in the nursing home, the other is family obligations in the home.

Pakistani families | generation contract | family reciprocity | elderly people

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon