Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Symbolske felt som en variabel i analysen – Studentdomstolen i Marokko

David Hogstad er stipendiat ved Program for Afrikastudier, Sosialantropologisk institutt, NTNU, hvor han skriver en avhandling om etablering av tillit og politiske fellesskap i en bydel i Casablanca, Marokko. Han er utdannet statsviter ved Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence og antropolog ved Universitetet i Bergen.

  • Side: 239-253
  • Publisert på Idunn: 2011-01-05
  • Publisert: 2011-01-05

Reidar Grønhaugs metodiske vektlegging av kontinuitet i sosiale felt virker foreldet. Fokuset på kontinuitet – i stedet for brudd og fragmentering – er en logisk konsekvens av hans økologiske flerfeltstenkning, hvor mennesket tilpasser seg allerede etablerte sosiale felt gjennom samhandling. Ved å anvende begreper som Grønhaug utarbeidet på 1970-tallet i studiet av et sosialt fenomen, studentdomstolen i Marokko, forsøker jeg å vise at hans tilnærming allikevel gir et godt grep på komplekse endringsprosesser i tid og rom. Jeg legger særlig vekt på hans analytiske skille mellom transaksjon og meningsdannelse og metodiske fokus på relasjoner mellom sosiale felt. Pierre Bourdieus tilnærming til sosiale felt anvendes for å utdype forståelsen av studentdomstolen som fenomen, men også for å anskueliggjøre behovet for flerfeltstilnærminger og vise at Grønhaugs begrep om sosiale felts egendynamikker og fokus på metaforiserings- og metonymiseringsprosesser er mer fruktbare analytisk. Bruken av Grønhaugs tilnærming evner imidlertid ikke å etablere nødvendige relasjoner mellom det sosiale fenomenet og andre sosiale felt. Jeg hevder at det sosiale fenomenets kompleksitet og fundament, sammenligning mellom forskjellige felt, samt historiske endringsprosesser kommer bedre frem ved at man tilskriver symbolske felt en autonom rolle i analysen.

Symbolic Fields as a Variable in Analysis: The Student Court in Morocco

Reidar Grønhaug’s focus on continuity, and not on breaks and fragmentation, stems from his conception of society as a set of ecologically based social fields that social actors are forced to adapt to. By adapting concepts and methods Grønhaug developed in the 1970’s on the study of a social phenomenon, the Student Court in Morocco, it is shown how his approach permits to describe and analyse complex processes of change within a social field as well as between social fields. The analytical strength of his approach is highlighted by comparison to Pierre Bourdieus conception of social fields. However, I argue that relations between social fields are not properly established and described unless symbolic fields are given an autonomous role in the analysis.

Keywords: social field, symbolic system, social change, honour-shame, method
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon