Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}

Migrasjon, stat og territorialisering

Toje er én av to stipendiater tilknyttet «Challenging the State”-programmet ledet av

Bruce Kapferer på Institutt for sosialantropologi, UiB. Toje har gjort forskning i en rural kosakkbosetting i den sørrussiske regionen Krasnodar. Fokus for avhandlingen er relasjonen mellom rurale innbyggere og statsprosesser i et historisk perspektiv, med vekt på migrasjon, økonomi, rituelt liv, og identitetspolitikk. Blant hennes publikasjoner er: (med Ståle Knudsen) «Post-Soviet Transformations in Russian and Ukrainian Black Sea Fisheries: Socio-Economic Dynamics and Property Relations», Journal of Black Sea Studies (2007); «Mellom liv og død. Håndtering av den døde kroppen i begravelser i det nordvestlige Kaukasus», Jordens Folk, 1, 2007; «Cossack Identity in the New Russia. Kuban Cossack Revival and Local Politics», Europe-Asia Studies, 58, nr. 7, november 2006.

Ødegaard er postdoktor ved program for Gender and Development, UiB, med doktorgrad fra Institutt for sosialantropologi, UiB, 2007, om mobilitet, kjønn og etnisitet i Peru. Monografien Mobility, Markets and Indigenous Socialities: Contemporary Migration in the Peruvian Andes gis ut av Ashgate i 2010, og blant publiserte artikler kan nevnes: «Informal trade, Contrabando and Prosperous Socialities in Arequipa, Peru”, i Ethnos. Journal of Anthropology, 2, 2008, «Land and Labour in Processes of Urbanization: The Dialectics between Popular Practices and State Policies in Peru”, i Forum for Development Studies, 1, 2010 og «Sources of Danger and Prosperity: Powerful Surroundings in Processes of Mobility in the Andes”, i Journal of the Royal Anthropological Institute (kommer). Tema for post.doc.-prosjektet er handel ved grenseområdene Peru/Bolivia, og forhandlinger om kjønn og autoritet, romlighet og lovlighet i lys av globalisering og statlige aktørers motstridende agendaer. Ødegaard er også involvert i to nye NFR-finansierte prosjekter: «Localizing Globalization: Gendered Transformations of Work in Developing Economies», og «Contested Powers and Anthropological Perspectives on Energy Politics in Latin America».

Artikkelen utforsker relasjonen mellom migrasjon og statsprosesser med utgangspunkt i Reidar Grønhaugs arbeid, og fokuserer på produksjonen av sosiale personer og kategorier i tid og rom. Artikkelen diskuterer Grønhaugs arbeid i lys av nyere statsteori innen antropologien, og utforsker forholdet mellom statlige territorialiseringsprosesser og migrasjon med utgangspunkt i forfatternes arbeidsområder i Peru og Russland. En viktig side ved statsformasjonsprosesser og territorialisering er produksjonen av sosiale og romlige kategorier, hvorigjennom identitetsdannelse knyttes til spesifikke sosiale posisjoner, rom og territorier. I Reidar Grønhaugs doktorgradsarbeid betraktes «staten” som et sosialt felt som legger føringer på borgernes handlingsrom, men som også innebærer en kanalisering av sosial og geografisk mobilitet. Historiske prosesser fra Peru og Russland viser hvordan migrasjon i mange tilfeller kan forstås som respons på – og som effekter av – visse sosiale og romlige kontroll- og disiplineringsmekanismer. Forflytning kan også danne utgangspunkt for nye sosiale kategorier og statlige institusjoner, for eksempel ved å danne grunnlag for justering av statlige ordninger og nye former for regulering og kontroll. Ved hjelp av Grønhaugs begrep «sosiale felt» diskuterer vi definisjons- og avgrensningstematikken knyttet til staten, og betydningen av å utforske hvordan statsfeltet virker og endres i sammenheng med andre felt, i form av migrasjonsmønstre og nye økonomiske nisjer.

Migration, State and Territorialisation

This article discusses the relationship between state formation, migration and the production of social persons, based on the work of Reidar Grønhaug and historical cases from Peru and Russia. Reidar Grønhaug’s theory of social fields is analysed in the light of new anthropological theorization on state formation. Historical processes in Peru and Russia demonstrate how social and spatial categories are produced as an effect of state processes, tying subjects to specific social and economic positions and territories. We argue that migration in these cases can be seen as a response to the ways in which state policies of control and discipline shape social life and spaces.

Keywords: State, territorialisation, migration, social person, social field
Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.