Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Reidar Grønhaugs metode –– en kraftlinje i norsk sosialantropologi

halvard.vike@sai.uio.no

Halvard Vike er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser omfatter blant annet politikk, makt, historisk antropologi og kognitiv antropologi. Sentrale publikasjoner er Maktens samvittighet: om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten (Gyldendal Akademisk 2002), Velferd uten grenser: den norske velferdsstaten ved veiskillet (Akribe 2004) og «Cultural Models, Power, and Hegemony» (i David B. Kronenfeld et al. (red.): A Companion to Cognitive Anthropology (Wiley-Blackwell 2010).

  • Side: 211-222
  • Publisert på Idunn: 2011-01-05
  • Publisert: 2011-01-05

Artikkelen tar for seg sentrale temaer og linjer i Reidar Grønhaugs antropologiske forfatterskap. Reidar Grønhaug er trolig best kjent for sin analytisk-metodiske interesse. Han var intenst opptatt av hvordan empirisk materiale best kan håndteres for at det skal gis analytisk betydning, og av hvilke grep som må gjøres for å etablere holdbare kontekstualiseringer og generaliseringer. «Feltanalysen” hans fremste varemerke. Måten han formulerte og anvendte denne på viser hvordan han kombinerte sin sterke empiriske orientering med store analytiske ambisjoner. Grønhaugs entusiasme for mikrofenomener var uløselig knyttet til en primær ambisjon om å kartlegge større forbindelser og mønstre. De mest omfattende arbeidene hans viser at denne ambisjonen særlig ble realisert på tre måter: for det første gjennom utvikling av analytiske prosedyrer som gjør det mulig å studere storskalafenomen, og for det andre gjennom forsøket på å skape nye teoretiske synteser. En tredje, nesten like sentral forankring i Grønhaugs forskerliv var den sterke interessen for migrasjon. Også på dette feltet gjorde han originale ting, og i dag er det er rimelig å slå fast at det var her hans innovative arbeid sannsynligvis fikk størst innflytelse. Reidar Grønhaug hadde en langt større intellektuell rekkevidde og åpenhet enn hva de forskningsinteressene han selv rakk å formulere skriftlig kan gi inntrykk av. La oss håpe at hans sosialantropologiske visjoner blir tatt vare på, og at de blir brukt for det de er verdt. Det er ikke lite.

The article discusses key themes and analytical approaches in Reidar Grønhaug’s scholarship. Grønhaug is probably associated with his concept of «social fields», which he developed in a series of scholarly contributions. This reflects the fact that he held a strong interest in analytical-methodological problems, especially those relating to descriptive validity, relationships between micro and macro phenomena, and the question of how to provide processual explanations. Strongly inspired by his teacher Fredrik Barth, Reidar Grønhaug was, in the Norwgian context, a pioneer in combining a processual approach with semiotics, as well as applying such an approach on migration and cultural encounters.

Keywords: Reidar Grønhaug, social fields, micro-macro relations, social process, semiotics, migration
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon