Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse

Benedicte Brøgger er førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsaktiviteter er for tiden konsentrert om entreprenørskap og innovasjon i handel og service, og hun underviser også om entreprenørskap og innovasjon i tillegg til kurs om aksjonsledelse. Arbeidserfaringen har hun både fra privat og offentlig sektor og har dermed utvidet det praktiske nedslagsfeltet for sin fagbakgrunn som er antropologi. Brøgger har magistergrad og doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Tema for arbeidene var økonomiske, politiske og kulturelle nettverk blant oversjøiske kinesere i sørøst-Asia.

  • Side: 129-142
  • Publisert på Idunn: 2010-10-11
  • Publisert: 2010-10-11

Temaet for artikkelen er hvilken rolle entreprenørskap har spilt i varehandelsrevolusjonen, det at tusenvis av uavhengige bedrifter har blitt integrert i enorme globale varehandelskjeder. Transformasjonene har ikke skjedd gjennom mekanisk tilpasning til teknologiske innovasjoner, globalisering av produksjonen eller nye organisatoriske formater slik det ofte fremstilles i businesslitteraturen. Artikkelen viser hvordan endringene har blitt kjempet gjennom som følge av entreprenørers ofte motstridende hensikter og forsøk på å finne lokale løsninger. Artikkelen gjennomgår særtrekkene ved den diskursive formasjonen som er dannet rundt entreprenøren som kunnskapsobjekt, og bruker dette som springbrett for å identifisere entreprenører og deres rolle for kjededannelsen. Denne fremgangsmåten benevnes i artikkelen som «en ny-etnografisk orientering», og det påpekes at en slik orientering har manifestert seg i faget de siste ti år. Den består av koblinger mellom diskursanalytiske innsikter og den formen for refleksiv, erfaringsbasert kunnskap som tradisjonelt har vært antropologiens varemerke. Den nye litteraturen viser med all tydelighet verdien av det antropologiske prosjekt, som er å dokumentere menneskelig variasjon og muligheter. Spesielt i møtet med usikkerheten og mangetydighet som preger økonomisk virksomhet i dag, er etnografi en god base for kunnskapsutvikling i møtet med de ensrettende systemforklaringer det lett gripes til. Det empiriske materialet er hentet fra noen kritiske år i en norsk varehandelskjede da de siste sporene etter en frivillig medlemsorganisasjon ble feiet vekk og nye supermarkedsrutiner ble forsøkt innført – alt mens kundene knapt merket de harde kampene som påvirket formen og kvaliteten på varestrømmene frem til dem.

The Retail Revolution, Entrepreneurship and the Use of Anthropological Knowledge

The main theme of the paper is the role of entrepreneurship in sustaining the retail revolution, the integration of thousands of independent entrepreneurs into huge supply chains which transfer goods globally I argue that it is only through ethnographic studies that we are able to grasp the human side of the revolution. We need to acknowledge that the phenomenon needs to be understood in terms that are humanely graspable. The revolution has taken place not by mechanical adjustments to technological innovation, globalisation of production or new organizational formats as it is so often conveyed in business studies, but through the often contradictory efforts of the people who make their living from trade.

Keywords: economic anthropology, ethnography, entrepreneurship, business, retail, supply chains, globalisation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon