Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva teller som transnasjonal kunnskap? – Mistenksomhet, sladder og rykter i møter mellom urbane flyktninger og UNHCR-byråkrater

Kristin Bergtora Sandvik er seniorforsker ved PRIOs Sikkerhetsprogram. Hun er interessert i rettsantropologiske aspekter ved internasjonale organisasjoners virksomhet i Øst- og Sentral-Afrika. Sandvik tok sin doktorgrad i internasjonal rett ved Harvard Law School i november 2008 med avhandlingen On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala

I studiet av internasjonale organisasjoner, internasjonal rett og menneskerettigheter har rettsantropologien vært opptatt av spørsmål om sosial endring, motstand og mektiggjøring. Fokuset har vært rettet mot forhandlinger om lokal mening og oversettelsesproblemer. Denne artikkelen viser hvordan antropologiske perspektiver på rykter og sladder kan gi oss en dypere forståelse av hvordan disse transnasjonale rammeverkene skaper relasjonelle og epistemologiske hierarkier på lokalplan. Basert på sin erfaring som saksbehandler ved Høykommissæren for flyktningers (UNHCR) landkontor i Kampala, Uganda i 2004 og på feltarbeid blant urbane flyktninger som oppsøkte rettshjelpkontoret The Refugee Law Project (RLP) i Kampala i 2005, problematiserer forfatteren hvordan transnasjonale rettslige og humanitære normer og praksiser virker i flyktningenes dagligliv. Forholdet mellom humanitære byråkrater og urbane flyktninger er preget av formelle og uformelle forhandlinger om tilgang til gjenbosetting og materielle ressurser. Det skjeve maktforholdet gjør at mistenksomhet og mistro preger forholdet mellom partene. Blant urbane flyktninger florerer historier om hvordan humanitære byråkraters vanskjøtsel av sine plikter og misbruk av sin stilling resulterer i sykdom, død, seksuell trakassering og korrupsjon. Artikkelen fokuserer på hva som skjer med ideer om rettsliggjøring og rettighetsfokusering i spenningen mellom den “legitime” transnasjonale kunnskapen som produseres gjennom internasjonale byråkratiers dokumentproduksjon, og de uformelle kunnskapsformatene, i form av sladder og ryktespredning, som er tilgjengelige for marginaliserte grupper som urbane flyktninger.

What Counts as Transnational Knowledge? Suspicion, Gossip and Rumor in Refugee Management

How does soft law and the interaction with international bureaucracies shape people’s everyday life? The relationship between the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the urban refugee community in Kampala, Uganda is dominated by the struggle over access to material support and to third-country resettlement, and by strong mutual distrust. Scholarship in legal anthropology offers important insights into how the institutionalization and legalization of international humanitarianism and the proliferation of human rights paradigms serve as vehicles of power. I suggest that perspectives on rumour and gossip can usefully add to the analysis of how structures produced by such transnational knowledge regimes are constructed and contested.

Keywords: Transnational legal knowledge, international bureaucracies, refugees, gossip and rumours
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon