Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika

Tone Sommerfelt arbeider med en doktoravhandling om ekteskapspraksis blant Wolof-talende folk i jordbruksområder på nordsiden av Gambia-floden. Hun tok hovedfag i antropologi ved Universitet i Oslo i 1999 med en hovedoppgave basert på feltarbeid i en multi-etnisk småby i Gambia. Hovedoppgaven omhandlet spørsmål i tilknytning til identitet og rang. Fra 2000 til 2002 var hun forsker ved Fafo, der hun primært arbeidet med prosjekter i tilknytning til fostringsordninger og barns arbeidsaktivitet i Marokko og Haiti.

  • Side: 32-44
  • Publisert på Idunn: 2010-05-27
  • Publisert: 2010-05-27

Blant Wolof-talende folk i det rurale Gambia anses overføring av brystmelk, både i genealogiske og ikke-genalogiske relasjoner, å konstituere spesielt nære sosiale bånd. Skepsis mot ekteskap mellom slekt forbundet gjennom kvinnelige ledd begrunnes også lokalt med referanse til at folk er forbundet «gjennom bryst», til tross for at mange av dem det er snakk om ikke har diet fra samme fysiske bryst. I regional litteratur har referanser til melk og bryst i slike sammenhenger primært vært tolket som symbolske uttrykk for underliggende sosial struktur, ofte avgrensede grupper definert matrilineært eller matrilateralt, eller som lokale symbolske elaboreringer av «melkeslektskap» slik dette er definert i muslimske lovtekster. I artikkelen tas det utgangspunkt – både teoretisk og empirisk – i sirkulasjon, og flyten av melk utforskes. Jeg spør hvor, eller til hvem og hvordan, melken flyter, og hva som overføres ved eller «etterlates» av denne flyten, i konkret og ikke overført betydning. Jeg håper å få frem hvordan melkerelasjoner blant Wolof er relevante i vurderinger av sosial nærhet og avstand, og hvordan overføringer av brystmelk fra kvinner til barn knytter an til relative aspekter ved person og sosialitet. På denne måten trekkes oppmerksomheten bort fra gruppemedlemskap. Det er signifikant i denne sammenhengen at melk kan tynnes ut, og at arten av tilknytning gjennom brystet er gradvis, heller enn et spørsmål om art. Egenskaper ved flyten av brystmelk, og det sosiale feltet av nærhet og avstand som det er forbundet med, gjør moralske vurderinger av passende og upassende ekteskapspartnere grunnleggende fleksible og ikke kategoriske.

Connections through the breast: On milk, relatedness and appropriate spouses among Wolof-speakers in rural West-Africa

This article explores relatedness, locally defined in terms of connections through the breast and breast milk, among ethnic Wolof on the north bank of the River Gambia. The mutually constitutive nature of materiality and sociality is underlined. The circulation of breast milk is investigated with reference to aspects of relational personhood and sociality. One aim is to avoid a representation of milk as merely a symbolic expression of bounded social groups, in which the latter is accredited ontological primacy. It is argued that the material flow of milk and sustenance connect with a social field of closeness and distance that, in turn, makes moral evaluations of appropriate and inappropriate spouses inherently flexible rather than categorical.

Keywords: Milk, kinship, marriage, morality, materiality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon