Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 4-6)
av Olaf H. Smedal og Knut M. Rio Og Olaf H. Smedal
I det vi nå starter opp en ny årgang av Norsk Antropologisk Tidsskrift kan redaksjonen glede seg over et rikt utvalg av artikler og bokanmeldelser som skal trykkes ut over ...
(side 7-21)
av Ulf Hannerz
Det har sagts att antropologin vid 2000-talets början på somliga sätt var mer lik den vid förra sekelskiftet än den vid 1900-talets mitt – gamla intressen som kulturell diffusion och materiell ...
(side 22-32)
av Kjersti Lillebø
Denne artikkelen diskuterer konstruksjonen av hjem og identitet blant vestindiske, kvinnelige arbeidsmigranter bosatt i USAs storbyer Baltimore og New York. Ved å benytte Flores’ begrep ’re-membering’ for å belyse ...
(side 33-46)
av Thera Mjaaland
Denne artikkelen tar som utgangspunkt det diskursive aspektet ved fotografisk representasjon og praksis. Dette impliserer at fotografier gjør mer enn å bare reprodusere hva som var, der og da. Fotografier ...
(side 48-62)
av Iver B. Neumann
Artikkelen bygger på deltagende observasjon av husky- eiere på organserte hundesamlinger, på turer i skog og mark og i private hjem over en fireårsperiode, samt på diskusjoner om hunder generelt ...
(side 63-76)
av Gjermund Wollan
Artikkelen viser følgende kjennetegn på det skapende i båtbygging som håndverk: For det første er det å lære seg båtbyggerfaget et resultat av flere og kontinuerlige læringsprosesser; det å følge ...
Bokomtaler
(side 77-82)
av Anne Lise Fimreite, Bjarne Vandeskog og Harald Beyer Broch
HALVARD VIKE: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille ~ GUNVOR LØKKEN: Toddlerkultur. Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen ~ OLE M. HØYSTAD: Hjertets kulturhistorie. Frå antikken til ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon