Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Introduksjon
(side 187-188)
av Trond Thuen og Jorun Bræck Ramstad
I januar i år fylte Harald Eidheim 80 år. For dem som har fulgt med ham i senere år er det antagelig en noe overraskende opplysning. Hans intellektuelle spenst er fremdeles ...
(side 189-192)
av Arne Martin Klausen
Artikkelen er i hovedsak et opptrykk av intervju med Harald Eidheim publisert i Dagbladet 8. november 1958. Opptrykket innledes med noen bakgrunnsopplysninger for intervjuet som var Harald Eidheims magisteravhandling fra Polmak. Hans ...
(side 194-201)
av Robert Paine
Noe av det mest sentrale i Harald Eidheims antropologi er en pågående og kumulativ drøfting av forholdet mellom identitet og kultur. Kort uttrykt: hvis kultur er repertoar, er identitet måten ...
(side 202-209)
av Per Mathiesen
Ut fra artikkelens kontekst, er den et forsøk på å peke på noen saerdrag ved Harald Eidheims antropologiske forskning, kanskje saerlig i dens tidligste faser. Som utgangspunkt er det vist ...
(side 210-214)
av Tian Sørhaug og Jorun Solheim
Denne artikkelen er et personlig portrett av Harald Eidheim som antropologisk tenker, laerer og inspirator. Vi har forsøkt å løfte fram noen av de saerskilte kvaliteter som kjennetegner Harald som ...
(side 215-220)
av Inger Altern
På begynnelsen av 1970-tallet var det i Oslo flere kvinnelige magistergradstudenter i etnografi som av og til ble kalt «Haralds jenter». Noen av dem hadde Harald Eidheim som formell veileder ...
(side 222-228)
av Ivar Bjørklund
Harald Eidheim var den første som ga en samfunnsvitenskapelig analyse av forholdet mellom samer og nordmenn i Norge. Tidlig på 1960-tallet påviste han hvordan norsk minoritetspolitikk hadde ført til at ...
(side 229-238)
av Vigdis Stordahl
Harald Eidheims navn er uløselig knyttet til studiet av samiske forhold. Hans arbeider, ikke minst artiklene i boka Aspects of the Lappish minority sitation (1971), representerte et paradigmeskifte i å analysere ...
(side 239-247)
av Trond Thuen og Jorun Bræck Ramstad
Med utgangspunkt i Harald Eidheims studier av samisk- norske relasjoner diskuterer artikkelen hvorvidt utvalgte begreper som f.eks. dikotomisering komplementarisering har utspilt sin rolle som relevante analytiske redskaper for å ...
(side 248-256)
av Einar Eythórsson
Intervjuet handler hovedsakelig om Eidheims arbeid i Finnmark på 1950- og 60-tallet. Eidheim kom først i kontakt med samer da han jobbet som «kriselærer» i Polmak etter krigen. Erfaringene derfra vakte ...
Minneord
(side 257-258)
av Signe Howell, Aud Talle, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen og Marit Melhus
Eduardo Archetti (1943-2005) døde på Radiumhospitalet natt til 6. juni. Eduardo Archetti var professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han var respektert og beundret i brede internasjonale kretser.
(side 259-260)
av Venner og kollegaer
Det er med dyp sorg vi må meddele at vår gode venn og kollega professor Reidar Grønhaug ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, er død.
Litteratur
(side 261-262)
I 2004 kom Norsk antropologisk tidsskrift ut med fire nummer som inneholdt 16 vitenskapelige artikler og 3 kommentarartikler. Nummer 12 er et temanummer om forholdet mellom samfunn, kultur og natur, med Harald Beyer Broch ...
(side 263-274)
av Sidsel Saugestad, Christian Krohn-Hansen, Knut G. Nustad , Ole Bjørn Rekdal, Arne Røkkum, Ragnhild Solvi Berg, Guro Veum og Tordis Borchgrevink
Trond Berget - Den nye jungelboka. Indianerliv i Sør- og Mellom-Amerika. ~ Runar Døving - Rype med lettøl. En antropologi fra Norge. ~ N. Shanmugaratnam, Ragnhild Lund og Kristi Anne Stølen (red.) - In ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon