Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 74)
av Olaf H. Smedal
Leder
(side 75-83)
av Christian Krohn-Hansen
Siden midten av det tjuende århundre har millioner av mennesker fra den globale «periferien» søkt et bedre liv i byer i Nord-Amerika og Vest-Europa. Tre perspektiver som forskere ...
(side 85-96)
av Ingjerd Hoem
Over tid har forholdet mellom New Zealand og dets assosierte stillehavsterritorier endret karakter. På et tidspunkt fremsto det som politisk mulig å etablere et panpolynesisk imperium med New Zealand som ...
(side 97-108)
av Britt Kramvig
I artikkelen argumenteres det for at i noen av de pågående etniske diskursene i Nordområdet finner vi et begrep om etnisitet som er situasjonelt og som dermed utgjør et brudd ...
(side 109-118)
av Hans W. Kristiansen
Med utgangspunkt i doktoravhandlingen Kjærlighetskarusellen. Eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge, tar artikkelen opp ulike aspekter ved fenomenet nostalgi. Dette fenomenet ses i lys av en videre debatt ...
(side 119-132)
av Arne Røkkum
Dette bidraget gir et historisk tilbakeblikk, men skisserer et dilemma som også er samtidig. Bør etnografiske museer foreta en bevisst de-lokalisering av kontekster for å gi mulighet til tolkende ...
(side 132-141)
av Harald Beyer Broch
Artikkelen retter søkelyset mot hvordan natur konseptualiseres. Er vill natur mer uberegnelig enn den temmede naturen? Hvor nyttig er skillet mellom kultivert natur på den ene siden og uberørt eller ...
(side 142-152)
av Rune Flikke
Artikkelen sporer forbindelsene mellom representasjon av sort hud i viktorianske såpereklamer og zulusionistiske helbredelsesritualer forfatteren deltok i på 1990-tallet. Den historiske diskusjonen avdekker hvordan koloniale såpereklamer og offentlig helsepraksiser organiserte ...
(side 153-162)
av Cicilie Fagerlid
«Hvorfor vil du studere britiskasiater?» var det høflige, men bestemte åpningsritualet jeg måtte igjennom hver gang jeg møtte en potensiell informant. Slik jeg raskt lærte feltet å kjenne handlet dette ...
(side 163-172)
av Tord Larsen
Artikkelen tar for seg de forskjellige reaksjonene etter Fadime-drapet i Uppsala i 2002 og sammenligner dem med måter å danne antropologiske studiegjenstander på. Det hevdes at evolusjonære tankefigurer fremdeles ligger ...
Bokomtaler
(side 174-176)
av Jan Ketil Simonsen
SIDSEL SAUGESTAD: The inconvenient indigenous. Remote Area Development in Botswana, donor assistance, and the First People of the Kalahari
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon