Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Redaksjonelt
(side 129-130)
av Knut Rio og Olaf H. Smedal
Vi vil gjerne på våre egne og lesernes vegne takke avtroppende redaktør Signe Howell for det store arbeidet hun har nedlagt de siste tre årene. I denne perioden har Norsk ...
(side 134-145)
av Iver B. Neumann
Émile Durkheim innledet sin metodebok med å reflektere over hvorfor man skal holde seg med sosiologiske vitenskaper, og skriver programmatisk at: «Hvis der [...] eksisterer en samfundsvidenskab, må man være forberedt ...
(side 145-157)
av Hanne Müller
Artikkelen fokuserer på en arbeidets logikk, slik denne blir synlig gjennom arbeidets erfaring. Empiri er hentet fra arbeid i skipsverft og fiskeri, men først og fremst fra en konfeksjonsfabrikk, der ...
(side 158-172)
av Anne Waldrop
I artikkelen analyseres familiens reaksjoner på kjærlighetsekteskap blant folk tilhørende den utdannete eliten i New Delhi. Blant denne eliten er kjærlighetsekteskap blitt utbredt, og valg av partner er i prinsippet ...
Kommentar og debatt
(side 173-185)
av Bjarne Vandeskog og Thomas Hylland Eriksen
«Hva er sosialantropologi? Besvar oppgaven på maksimum 150 sider.» Hadde dette vært en eksamensoppgave for eksempel til hovedfag ville jeg ganske raskt gitt opp, og gått ut og tatt meg en ...
Bokomtaler
(side 185-186)
av Knut G. Nustad
Terje Tvedt: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt: den norske modellen. Publisert i Makt- og demokratiutredningen. (Oslo: Gyldendal akademisk, 2003)
(side 186-188)
av Leif Manger
Thomas Hylland Eriksen, Red.: Globalisation. Studies in Anthropology. (London: Pluto Press, 2003)
(side 188-190)
av Arne Kalland
Svein Jentoft, Henry Minde og Ragnar Nilsen (red.): Indigenous Peoples. Resource management and Global Rights. (Delft: Eburon Academic Publishers, 2003)
(side 190-191)
av Øivind Fuglerud
Sverre Varvin: Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring. Oslo: (Universtitetsforlaget, 2003)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon