Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Redaksjonelt
(side 5-6)
av Signe Howell
Redaksjonelt
Introduksjon
(side 7-15)
av Arne Kalland
Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo,har siden 2000 hatt Natur og samfunn som et satsningsområde, og i den forbindelse inviterte instituttet i juni 2003 til en workshop om «Relasjoner mellom holdninger til ...
(side 18-30)
av Tarjei Rønnow
Da forskningsstiftelsen World-Watch Institute (WWI) la fram den norske utgaven av miljøberetningen State of the World for 2003, la Gary Gardner, stiftelsens visepresident og forskningsleder, vekt på det han omtalte ...
(side 32-44)
av Gísli Pálsson
Denne artikkelen drøfter skillet mellom natur og samfunn i postmoderne tid. Den vil fokusere på antropologiens forsøk på å bevege seg forbi denne dualismen, og på de praktiske og teoretiske ...
(side 45-53)
av Elisabeth L'orange Fürst
Utgangspunkt for artikkelen er et utsagn fra en kvinnelig informant på biltur langs Moldovas fruktbare åkerlandskap. «The soil is our soul» satte igang en refleksjonsprosess som brakte meg tilbake til ...
(side 56-68)
av Ståle Knudsen
Jeg vil i denne artikkelen ta utgangspunkt i et påfallende fravær av begreper som «innfødt kunnskap» (IK) og «tradisjonell økologisk kunnskap» (TEK) i studier av samfunn i Midtøsten. Artikkelen drøfter ...
(side 71-78)
av Anne Magnussøn
I artikkelen argumenteres det for at en kan finne noen av årsakene til oppdrettsnæringens negative omdømme i en avstand mellom produksjonen av laks på den ene siden og presentasjonen av ...
(side 80-85)
av Solveig Moltzau
Artikkelen bygger på materiale som inngår i min hovedfagsavhandling hvor jeg fokuserer på holdninger til og lokale forestillinger om ulv i Aurskog-Høland, en kommune hvor den kjente konflikten mellom ...
(side 86-99)
av Sidsel Mæland
Artikkelen vurderer basehopping som kulturell reorientering, og analyserer fenomenet i lys av norske naturoppfatninger. Norsk naturkonsepsjon henter blant annet inspirasjon fra Kants estetikkteori om antatt sublime erfaringer, antagelsen om at ...
(side 101-113)
av Harald Beyer Broch
Ved hjelp av empiriske vignetter rettes fokus mot hvordan natursyn etableres i barndommen. Det antas at disse erfaringene også kan få betydning senere i livet. Utvidet kunnskap om folks konseptualisering ...
Kommentar og debatt
(side 114-117)
av Are Knudsen
Det er nå femti år siden Gutorm Gjessingspopulærvitenskapelige tobindsverk «Mennesket og kulturen» utkom påGyldendal Norsk Forlag. I 1953 var «Mennesket og kulturen» en polemisk brannfakkelsom utfordret underliggende etnosentriske strømninger i samtiden ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon