Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Sindre Bangstad
Artikkelen er for tiden ikke tilgjengelig på idunn.no
Redaksjonelt
(side 181)
av Signe Howell
(side 182-193)
av Georg Henriksen
Et aksiomatisk utgangspunkt for denne artikkelen er at det er et allment menneskelig anliggende å stå innenfor eller utenfor trygghetsbefordrende fellesskap, og at det må være interessant og viktig for ...
(side 195-204)
av Randi Kaarhus
Denne artikkelen argumenterer for at kunnskapsbegrepet har interessante potensialer som refleksivt analytisk redskap. Ifølge Fredrik Barth gir kunnskap både materiale for refleksjon og premisser for handling. Videre hevder han at ...
(side 207-218)
av Rune Flikke
Denne artikkelen har ett teoretisk og ett empirisk mål: Først vil jeg diskutere kroppsliggjøringsprosesser i forhold til antropologisk feltarbeid. Jeg vil foreslå at et analytisk fokus på romlige aspekt ved ...
Bokomtaler
(side 236-238)
av Ada I. Engebrigtsen
Jone salomonsen: Enchanted feminism. The Reclaiming witches of San Fransisco, Routledge 2002
(side 238-239)
av Tom G. Svensson
Øyvind Ravna: Kampen om tundraen. Nenetserne og deres historie. Sámi Instituhtta, Diedut nr. 4/2002
(side 240-242)
av Gro Ween
Bjørn Bjerkli og Per Selle (red.): Samer, Makt og Demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten. Ivar Bjørklund (red.): Norsk Ressursforvaltning og Samiske forhold: Om statlig styring, allmenningens tragedie og ...
(side 242-243)
av Rune Flikke
Jan Brøgger sr.: Epidemier: En Natur- og Kulturhistorie, N·W·Damm & Søn 2002
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon