Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Mari Rysst Heilmann
Forfatteren har reservert seg mot elektronisk publisering.
Redaksjonelt
(side 52)
av Signe Howell
Introduksjon
(side 53-69)
av Simone Abram og Halvard Vike
Dette nummeret av Norsk antropologisk tidsskrift har sitt utgangspunkt i et seminar som ble avholdt høsten 2000 ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, om temaet «governance». ...
(side 70-80)
av Rune Flikke
Epidemiske katastrofer er en konstant trussel mot individers velvære og, i sin ytterste konsekvens, samfunnets eksistens. Offentlig helse er i så måte en viktig del av politikken. Denne artikkelen vil ...
(side 84-96)
av Sara Skodbo
Denne artikkelen bygger på nyere teoretiske utviklinger i kunstantropologi (jfr. Gell 1998, Graves-Brown et. al. 2000, Pinney og Thomas 2001), og forsøk innenfor antropologi for øvrig på å overkomme den ontologiske opposisjonen ...
(side 99-109)
av Knut G. Nustad
Opposisjonen i Sør-Afrika har hevdet at ANC har forlatt sin radikale agenda til fordel for en nyliberalistisk økonomisk politikk. Denne artikkelen bruker Foucaults regjeringsbegrep for å belyse dette skiftet ...
(side 111-120)
av Heidi Haukelien
Denne artikkelen handler om hvordan statlig initierte reformer vedrørende sjukehusenes eierskap, styrings- og finansieringsformer får følger for det som tradisjonelt har vært en av sjukhusets viktigste kapitalformer, nemlig helsearbeidernes høye ...
(side 122-136)
av Halvard Vike
Styring og forvaltning i komplekse organisasjoner dreier seg blant annet om å anvende ekspertkunnskap for å løse problemer. I eksemplet som diskuteres her ser vi at problemene som skal løses ...
(side 137-146)
av Øivind Fuglerud
I dette innlegget trekker jeg på personlig erfaring som ansatt i Utlendingsdirektoratet. (UDI), hvor jeg i perioden 1989-1997 arbeidet til sammen fem og et halvt år som rådgiver i Juridisk avdeling ...
Bokomtaler
(side 161-162)
av Harald Beyer Broch
Arne Kalland og Tarjei Rønnow (red.): Miljøkonflikter om bruk og vern av naturressurser. Anmeldt av Harald Beyer Broch.
(side 162-164)
av Ida Hydle
Hilde Haualand: I endringens tegn; virkelighetsforståelser og argumentasjon i døvebevegelsen, UNIPUB Forlag
(side 164-165)
av Are Knudsen
Tor Aase, red.: Tournaments of Power: Honor and Revenge in the Contemporary World, Ashgate 2002
(side 165-167)
av Anne-Katrine Brun Norbye
Ragnhild Magelssen: Kultursensitivitet. Om å finne likhetene i forskjellene, Akribe Forlag 2002
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon