Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Sarah Lund
Forfatteren har reservert seg mot elektronisk publisering.
(side 2)
av Siv Hilde Bjørklund Mora
Forfatteren har reservert seg mot elektronisk publisering.
(side 185-186)
av Signe Howell
LEDER
(side 187-196)
av Eldar Bråten
Kvalitetsreformen i høyere utdanning legger press på feltarbeidet på hovedfagsnivå, heretter masternivå. Gitt reformens effektivitetskrav framstår dagens studentfeltarbeid som for omfattende og forskningsorientert, og det er reell fare for at ...
(side 197-203)
av Harald Beyer Broch
Artikkelen fokuserer spesielt på forhold som er knyttet direkte til utdanningen av antropologer og den plass feltarbeidet kan få innenfor de nye studierammene. Hva skjer med faget sosialantropologi om feltarbeid ...
(side 209-213)
av Tord Bakke
Med dette innlegget er det to poeng jeg vil få frem. De er for så vidt sammenkoblet, men kan skilles. Det første går på forventninger og holdninger til feltarbeid generelt ...
(side 214-219)
av Signe Howell
Med utgangspunkt i egen mangeårig felterfaring fra to ulike samfunn (Chewong og Lio) basert på en rekke gjenvisitter, diskuteres noen konsekvenser som oppstår ved multitemporært feltarbeid. Det argumenteres for den ...
(side 220-227)
av Edvard Hviding
Det følgende er en fritt assosierende refleksjon om kryssende strømninger i Melanesia, forankret i min egen forskning gjennom de siste 18 år eller så i nasjonalstaten og øygruppen Solomon Islands, og ...
(side 235-245)
av Ada I. Engebrigtsen
Artikkelen diskuterer feltarbeid som intervensjon og fokuserer på de metodiske muligheter som ligger i aktiv deltakelse i felten. Det påpekes at antropologiens kritiske potensiale blant annet ligger i å utfordre ...
(side 246-249)
av Øivind Fuglerud
Politikk og kunnskap -noen kommentarer til antropologers rolle i samfunnsdebatten
(side 250-255)
av Anh Nga Longva og PETER HERVIK
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon