KIRSTI SARHEIM ANTHUN er førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Anthun har en ph.d.-grad i sosialantropologi fra NTNU. Hennes forskningsfelt er organisasjon- og arbeidsliv, ledelse, makt, styring og disiplinering.

ANDREJS BOGDANOVS har arbeidet som «Market Intelligence Specialist» i bChannels Ltd. Oxford (United Kingdom) siden 2016. Han har mastergrad i Internasjonal Business og Markedsføring fra NTNU.

HILDE G. CORNELIUSSEN, researcher in Technology and Society at Vestlandsforsking and pillar leader in Nordwit. Doctoral degree in Humanistic Informatics (2003), University of Bergen. Main field of research is the relationship between identity, culture and technology.

CAROL AZUNGI DRALEGA, Associate Professor at NLA Mediehøgskolen in Kristiansand. She is also an associate research partner of Vestlandsforsking in the NCoE NORDWIT. She is interested in the intersectional dimensions of marginalization and eInclusion.

MAGNE EIKÅS er cand.polit. fra Universitetet i Bergen. Han er førstelektor ved institutt for velferd og inkludering (IVD), Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Forskingsfelt: frivillige organisasjoner, offentlig styring og organisering, NAV og sosialarbeiderrolla.

BARBRO ELISABETH FJØRTOFT er universitetslektor ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Hun har mastergrad i International Business and Marketing fra Høyskolen i Ålesund, og hennes forskningsinteresser er internasjonal markedsføring, strategi og bærekraft.

INGRID FOSSØY er dosent/dr.polit. i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har i ei årrekkje undervist i pedagogikk i lærarutdanninga, forskingsmetode og veiledning på masternivå. Fossøy er redaktør for NORDVEI – Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Forskingsinteresser er veiledning, veiledning av nyutdanna lærarar, høgskulepedagogikk og kollegaveiledning i lærande organisasjonar.

JOAR FOSSØY er høgskolelektor i idrett ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Forskingsområde: idrettshistorie, fotball og media, idrett og profesjonalisering, idrett og samfunn, fair play i kroppsøvingsfaget.

RICHARD GLAVEE-GEO er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Han har ph.d. i logistikk fra Høgskolen i Molde, og hans arbeidsområder er internasjonal markedsføring, markedsanalyse og supply chain management

ØYVIND GLOSVIK er dr.polit. og dosent ved Høgskulen på Vestlandet. Han forsker på, og underviser om, lokale og regionale utviklingsprosesser, førstelinjeleiing, kunnskapsleiing og lærende leiing i helse-, velferds- og utdanningsinstitusjoner.

SIV MARINA FLØ GRIMSTAD er dr.oecon. fra Handelshøyskolen BI. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for Internasjonal Forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Forskingsfelt: internasjonal markedsføring, globalisering, bærekraft, bedrifters samfunnsansvar (BSA/CSR) og sirkulær økonomi.

KJERSTI HALVORSEN er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitskap, Campus Sogndal, HVL. Hun har en dr.polit.-grad i Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra UiB. Hennes forskningsfelt er ledelse- og organisasjonsteoriens klassiske tekster og empiriske studier av uforutsette organisatoriske fenomen.

PEDER HAUG er professor i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda. Haug forsker på utdanningsreformer, og som en del av disse på profesjonsutvikling og spesialundervisning.

ØYVIND HELGESEN er dr.oecon. og professor ved Institutt for Internasjonal Forretningsdrift (IIF), NTNU i Ålesund. Han er programansvarlig for mastergradsstudiet i internasjonal business og markedsføring som gir sidetittelen siviløkonom.

HELENE HOEMSNES høgskolelektor ved Høgskolen i Molde. Hun er utdannet spesialpedagog med master i helse- og sosialfag arbeid med barn og unge. Hun er fagansvarlig for Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge og deltar i felles forskningsgruppe mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde, Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning.

JON IVAR HÅVOLD er dr.ing. frå NTNU, MBA frå Strathclyde University og professor ved Institutt for Internasjonal Forretningsdrift (IIF), NTNU i Ålesund. Håvold  har forska på maritim sikkerhet,  regional utvikling/ entreprenørskap, og har publisert artiklar innan desse områda.

AKARSH KAINTH er stipendiat ved NTNU i Ålesund. Han har mastergrad i Internasjonal Business og Markedsføring fra NTNU i Ålesund.

EIRIK BÅDSVIK HAMRE KORSEN er universitetslektor og ph.d.-student ved NTNU i Gjøvik, ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, og har en master i Business Communication fra Queensland University of Technology i Australia. Korsen arbeidet i næringslivet i 14 år før han begynte i akademia. Korsens ph.d.-studium er en del av forskningsprogrammet SFI Manufacturing.

LEIF LONGVANES er Master of Public Administration frå Copenhagen business school. Han er tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet, og underviser i organisasjons- og leiingsfag ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Longvanes har tidlegare vore instituttleiar ved Institutt for økonomi og administrasjon og dekan ved Høgskulen i Sogn og Fjordane / Høgskulen på Vestlandet.

VEGARD FUSCHE MOE er førstemanuensis i idrett ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Forskingsområde: fotballforsking, fysisk aktivitet i skulen, kroppsleg læring, praktisk kunnskap, idrettsfilosofi.

GHULAM MUSTAFA er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Han har ph.d. i strategi og ledelse fra Norges Handelshøykole (NHH) i Bergen, og hans hoved forskningsinteresser er «krysskulturell» ledelse.

ATANU NATH is an Associate Professor of Marketing at the Department of Business Administration, Western Norway University of Applied Sciences. He received his PhD from the Luleå University of Technology, Sweden. His research interests include consumer psychology and behavior, and the adoption and impact of technology.

BJØRN NERVIK er universitetslektor ved NTNU ved Institutt for internasjonal forretningsdrift. Hans undervisnings- og forskningsområder er innenfor handel, særlig detaljhandel, markedsføring og salg.

JON GUNNAR NESSE er siviløkonom med høgare avdeling frå Norges Handelshøyskole, med hovudfag i administrasjons- og åtferdsfag. Han er tilsett som dosent ved Høgskulen på Vestlandet, og underviser i organisasjons- og leiingsfag ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Nesse har forska på regional utvikling, omstilling på einsidige industristadar, fornybar energi og entreprenørskap, og har publisert ei rad rapportar og artiklar innan desse områda.

ERIK NESSET er dr.polit. fra Universitetet i Bergen og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, avdeling for internasjonal forretningsdrift. Han har publisert en rekke artikler innen næringsøkonomi og markedsanalyser i internasjonale tidsskrifter.

MARK PASQUINE er førsteamanuensis ved NTNU ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF). Han har doktorgrad fra NHH og MBA fra Babson College. Pasquine har flere års praktisk erfaring innenfor «Account Management» i markedsføringsselskap.

LIN PRØITZ is an Associate Professor at Østfold University College. Her research interests include young people’s self-performances, gender and sexuality, affect and intimacy in a digital and visual culture. Her work is grounded in feminist and media science.

PAULA RICE er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Hun har EdD (Doctorate in Education) fra universitetet i Exeter, England. Hennes arbeidsområder er «English for specific purposes» og kulturforståelse.

HELGE MYKKELTVEIT SANDANGER jobber som Business Controller i Dekkmann AS. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innenfor fagfeltet økonomisk styring. I sin masterutredning så han på kundelønnsomhetsanalyser i norske bedrifter og hvorvidt bruken av disse hadde en positiv effekt på deres resultat.

JOAKIM SANDBEKK jobber som revisor i PricewaterhouseCoopers AS. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innenfor fagfeltet økonomisk styring. I sin masterutredning så han på kundelønnsomhetsanalyser i norske bedrifter og hvorvidt bruken av dette hadde en positiv effekt på deres resultat.

GILDA SEDDIGHI, researcher in Technology and Society at Vestlandsforsking. Seddighi has a doctoral degree in Media Studies from the University of Bergen. Her research interests are in representations of gender in digital media and communication.

DORTHEA SEKKINGSTAD er høgskulelektor i utdanningsleiing ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har vore studieleiar for praktisk-pedagogisk utdanning ved høgskulen og har arbeidd som lærar og rektor i skuleverket i ei årrekkje. Sekkingstad er redaktør og redaksjonsleiar for NORDVEI – Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Undervisningsområde er veiledning, leiing og høgskulepedagogikk. Dette er også hennar forskingsfelt.

AREZOO SOLTANI har doktorgrad i ressursøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, og postdoktor ved NMBU og har undervisning i matematikk for økonomer, og investering og finansering ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, og eiendomsmegling. Soltani forsker på ressurs økonomi og lagring av karbon i skog.

GERD SYLVI STEINNES er førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda. Steinnes forsker på profesjonsutvikling både gjennom forsking om utdanning og profesjonell praksis.

ROAR STOKKEN er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Han er utdanna grunnskulelærar og har ph.d. i organisasjon og leiing. Han har en særlig interesse for kunnskap og læring som sosialt fenomen, og har publisert innenfor en rekke fagområder der dette er en fellesnevner. Deltar i Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde sin felles forskningsgruppe om tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning.

INGRID SYSE er førstelektor i utdanningsleiing ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Ho har lang erfaring frå vidaregåande skule som lærar, avdelingsleiar og pedagogisk leiar og har praktisk erfaring med å leie kommunale og regionale skuleutviklingsprosjekt. Syse underviser m.a. på masterstudiet i skuleleiing og på rektorskulen.

EINAR YLVISÅKER er høgskulelektor i idrett ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Forskingsområde: Fysisk aktivitet i barnehage og skule, fotballforsking.

GUNNAR YTTRI er førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Eitt av forskingsfelta til Yttri er norsk skulehistorie og høgare utdanningshistorie.

TORBJØRN ÅRETHUN er samfunnsøkonom frå Universitetet i Oslo. Han er tilsett som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, og underviser i matematikk og samfunnsøkonomiske fag ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Årethun har forska på regional utvikling og entreprenørskap, og har publisert artiklar innan desse områda.