Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 331-332)
av Karin M. Bruzelius
Gjesteleder
(side 333-334)
av Fredrik Bøckman Finstad
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 335-366)
av Marte Eidsand Kjørven, Alf Petter Høgberg & Geir Woxholth
Sammendrag

Artikkelen tar for seg hvilke krav som må stilles for å aktivere det strenge forsettsansvaret for BankID-opplysninger på avveie etter gjeldende og kommende finansavtalelov.

Vitenskapelig publikasjon
(side 367-380)
av Martin Lie Hauge
Sammendrag

En utbyggingsavtale er en særegen type avtale som inngås mellom det offentlige og et privat rettssubjekt. Avtaletypen kjennetegnes ved at en utbygger påtar seg å betale eller opparbeide offentlig infrastruktur som vil føre til at utbyggeren oppnår byggetillatelse for sitt utbyggingsprosjekt. Plan- og bygningsloven § 17-3 regulerer hvilke forpliktelser en utbygger kan påta seg i avtaleforholdet. I denne artikkelen gjøres det gjeldende at omstendigheter som inntrer etter avtaleinngåelsen, ikke kan avgjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd, men må vurderes med grunnlag i avtalerettslige og erstatningsrettslige regler.

6-2021, vol 60

www.idunn.no/lor

Ansvarlig redaktør

Halvard Haukeland Fredriksen, ph.d., professor, UiB

Redaksjonssekretær

Tomas Midttun Tobiassen

Redaksjonsråd

Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer

Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten; førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

Hilde Hauge, ph.d., professor, UiB

Ellen Lexerød Hovlid, ph.d., førsteamanuensis, HVO

Marte Eidsand Kjørven, ph.d., professor, UiO

Øyvind Ravna, dr. juris, professor, UiT

Kine E. Steinsvik, høyesterettsdommer

Arnulf Tverberg, Kst. lagdommer, Borgarting lagmanssrett

Ørnulf Øyen, ph.d., professor, UiB

Sats: Type-it AS, Trondheim

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon