Artikkelen drøfter om mangler ved Navs veiledning kan ha medført uriktige tilbakebetalingskrav i trygdeskandalen. Mangelfull veiledning har betydning både for om tilbakebetaling kan kreves, og for hvor høyt beløp som kan kreves tilbakebetalt. En gjennomgang av informasjonen som brukerne i trygdeskandalen hadde tilgjengelig, kan tyde på at flere av tilbakebetalingskravene kan være uriktige også på dette grunnlag.

Nøkkelord: folketrygdloven, opplysningsplikt, tilbakekreving, trygdeskandalen, veiledningsplikt