Artikkelen behandler Høyesteretts vurdering av saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull utredning av klimavirkninger i HR-2020-2472-P, klimadommen. Forfatteren vurderer om plandirektivet 2001/42/EF og petroleumsforskriften stiller krav til utredning av forbrenningsutslipp fra norsk petroleumsvirksomhet. Dernest ser han nærmere på forholdet mellom utvinningstillatelsen og godkjennelsen av plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven, og diskuterer klimadommens betydning for fremtidig ressursforvaltning.

Nøkkelord: Klimasøksmålet, miljørett, EØS-rett, plandirektivet, petroleumsrett