Artikkelen handler om avvisning av leverandører som er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for visse straffbare forhold, eller som av andre grunner mangler den nødvendige integritet som kontraktspart. Artikkelen redegjør for hvilke forhold som kan eller skal føre til avvisning, reglene om identifikasjon og forholdet til underleverandører. Videre gjennomgås bestemmelsene om hvor lenge en leverandør kan utestenges, hva som gjelder for dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner, og reglene om hvilke tiltak en leverandør kan gjennomføre for å unngå avvisning (såkalt self-cleaning).

Nøkkelord: Anskaffelser, avvisning, straffbare forhold, alvorlig feil