I artikkelen går forfatteren gjennom rettspraksis og øvrige rettskilder i tilknytning til straffeprosessloven § 391 nr. 3 og redegjør for gjeldende rett i tilknytning til det sentrale elementet i denne bestemmelsen – uttrykkene «ny omstendighet» og «nytt bevis» – først og fremst i tilknytning til nye sakkyndige redegjørelser.

Nøkkelord: egnethetskriteriet, gjenåpning, nyhetskriteriet, ny omstendighet, nytt bevis, sakkyndig erklæring, samlet vurdering, straffeprosess