Artikkelen utforsker status, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon av arbeidsprosesser i domstolene. Det blir pekt på at digitalisering først og fremst dreier seg om å finne løsninger for samspill mellom mennesker og teknologi, og at teknologi kan utnyttes på fire prinsipielt forskjellige måter i et slikt samspill: Teknologi kan støtte eksisterende arbeidsprosesser, bidra til nye arbeidsprosesser, overta dommerens oppgaver og kvalitetssikre dommerens beslutninger.

Nøkkelord: digitalisering, digital transformasjon, domstolsreform, kunstig intelligens, robotdommer, teknologi