Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Giuditta Cordero-Moss
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-18)
av Erling Eide
Sammendrag

Noen enkle tester tyder på at jusstudenters evne til å vurdere usikkerhet er som hos folk flest. De er derfor dårlig forberedt til å behandle usikre bevis på en tilfredsstillende måte. Noen celebre rettssaker fra utlandet illustrerer hvor galt det kan gå når innsikt i elementær statistisk teori om usikkerhet mangler. Siden dommere kanskje ikke er interessert i å bidra til undersøkelser som kan undergrave deres vurderingsevne, og siden domspremisser ofte ikke er særlig presise i spørsmål der vurderingsevnen settes på prøve, er det vanskelig å dokumentere utbredelsen av feilresonnementer. Men mye tyder på at vi har et rettssikkerhetsproblem som bør tas på alvor i juristutdannelsen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 19-42)
av Svein Magnussen & Karl Halvor Teigen
Sammendrag

Forskning innen beslutningspsykologi og vitnepsykologi viser at vi ikke utelukkende er rasjonelle bedømmere og beslutningstakere, men at våre bedømmelser følger en rekke snarveier inn i beslutningsprosessen, heuristikker. I det store og hele er dette effektivt, men det kan også lett lede oss til feilslutninger. I etterforskning og i retten forutsettes det at bedømmelser og vurderinger er rasjonelle, basert på en nøktern vurdering av tilgjengelig informasjon. Stemmer dette? Artikkelen gjennomgår relevant forskning som belyser intuitive vurderinger, jakten på bekreftelser, etterpåklokskap, overvurdering av sannsynligheter og virkninger av vinkling og ankerverdier, med fokus på forskning på dommere.

Vitenskapelig publikasjon
(side 43-55)
av Erik Monsen
Kommentar
(side 56-59)
av Line Utne Norland
Sammendrag

Ukentlig får Jussbuss inn saker som omhandler ID-tyveri ved bruk av BankID, og vi har fått innblikk i en rettspraksis som harmonerer dårlig med den generelle rettsfølelsen. Et gjennomgående problem er at dagens regelverk, både lovregler og hvordan de praktiseres av domstolene, ikke beskytter forbrukerne godt nok. I denne artikkelen vil jeg drøfte to problemstillinger som bidrar til dette problemet.

1-2020, vol 59

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon