Det synes å være en relativt utbredt holdning i norsk offentlighet at sentralbankloven § 14 eller finansavtaleloven § 38 (3) gir nordmenn rett til å handle varer og tjenester mot kontant betaling. Artikkelen inneholder en nærmere analyse av disse bestemmelsene, og konkluderer med at en slik generell rett ikke eksisterer.

Nøkkelord: kontant betaling, kontraheringsplikt, oppgjør, tvungent betalingsmiddel