Artikkelen tar for seg borgerens lovtekstforståelse. Gjennom empiri har forfatteren samlet data om borgerens forståelse av begrepet «mangel» i forbrukerkjøpsloven. Ved bruk av virkelighetsnære mangelsituasjoner, basert på avgjørelser fra det tidligere forbrukertvistutvalget, har forfatteren undersøkt om forbrukeren har samme forståelse av «mangel» som forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16 legger til grunn. Forbrukerkjøpsloven er en lov som er utformet i samsvar med de fleste klarspråkprinsippene, og det var derfor av interesse å undersøke om loven fører til en god lovtekstforståelse hos borgeren. Ulike borgergruppers lovforståelse kommenteres, herunder mulige grunner til at noen har bedre forutsetninger for å forstå lovtekst enn andre. Til slutt følger noen forbedringsforslag som kan kompensere for svakere tekstforståelse hos grupper med lav score.

Nøkkelord: empiri, forbruker, forbrukerkjøpsloven, forståelse, kvalitativ, kvantitativ, lovtekst, språk