Tvisteloven § 20-8 regulerer tidspunktet for og omfanget av sakskostnadsavgjørelsen. Artikkelen inneholder først en allmenn gjennomgang av § 20-8. Deretter behandles en del situasjoner hvor det har vist seg at det kan oppstå spørsmål om hvordan bestemmelsen skal anvendes.

Nøkkelord: alminnelige regler for sakskostnadsavgjørelser, sakskostnader