Høyesterett har nylig iverksatt tiltak for å sikre et bedre grunnlag for utmåling av erstatning for sakskostnader. Forfatterne redegjør for relevant bakgrunnsmateriale og hovedtrekkene i tiltakene.